Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
15/12-22   -   Pressemeddelelse

ABF byder ny minister velkommen

ABF ønsker den nye boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil tillykke med posten og ser frem til et godt samarbejde. Særligt glæder ABF sig over, at der i regeringsgrundlaget fo-kuseres på ”den blandede by”, og at andelsboliger ses som en del af løsningen.

- ABF ser frem til et godt og stærkt samarbejde med Pernille Rosenkrantz-Theil og regeringen om boligpolitikken, og til at vi sammen skal finde løsninger på nogle af de udfordringer, der er på bolig-området, siger ABF’s Landsformand Hans Erik Lund.

ABF er stærkt tilfreds med, at der i regeringsgrundlaget står, at regeringen ”ønsker et blandet bolig-marked, hvor flere kan eje deres egen bolig, og hvor der er et blandet udbud af ejerboliger, almene boliger, andelsboliger og privat udlejning. Blandede by- og boligområder giver de bedste forudsæt-ninger for den sammenhængskraft, Danmark er karakteriseret ved.” Det er ABF grundlæggende enig i.

- Andelsboligerne er den boligform, som placerer sig prismæssigt mellem lejeboliger og ejerboliger, og dermed muliggør, at en stor gruppe borgere selv kan være medejere af deres bolig. Andelsboli-gerne er med til at sikre den blandede by, provinsby og landsby, udtaler ABF’s Landsformand Hans Erik Lund.

ABF glæder sig til, at regeringen går i gang med at udforme deres reelle boligpolitik. Når syv ud af ti danskere drømmer om at eje deres eget hjem, så er private andelsboliger et reelt alternativ til dyrere ejerboliger. Samtidig ønsker flere og flere at bo i fællesskaber som netop andelsboligerne besidder. Der er dog udfordringer ift. finansiering af både nybyggeri og ikke mindst for den enkelte som øn-sker at bo i en boligform mellem ejer og leje. Dette gælder både i byen og på landet.

- Vi vil komme med konstruktive input til løsninger på nogle af de boligpolitiske udfordringer, der er i dag, samt stiller os til rådighed for de nye ministre, med alt den ekspertise, vi besidder, afslutter Hans Erik Lund.


Pressekontakt

Jan Hansen
Direktør
  +45 33 86 28 30
  +45 20 10 40 25

Firma

ABF
Vester Farimagsgade 1
1606 København V, Danmark

  +45 33 86 28 30

http://www.abf-rep.dk

Modtag nyheder fra ABF på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire