Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
  -   Pressemeddelelse

Assens Kommune vil vide, hvordan du har det

Hvordan har du det? Det er det spørgsmål, som 2.500 borgere fra Assens Kommune er blevet udvalgt til at svare på i Danmarks største undersøgelse om borgernes trivsel og sundhed. Borgmester Søren Steen Andersen opfordrer alle til at tjekke, om de er udvalgt til at deltage.

Måske er du en af de 2.500 tilfældigt udvalgte borgere i Assens Kommune, som i disse dage modtager et skema med spørgsmål om blandt andet motion, madvaner og trivsel i din e-Boks eller per brev, hvis du ikke har en digital postkasse.

Assens Kommune deltager igen i den landsdækkende undersøgelse af danskernes sundhed, som hedder "Hvordan har du det?".

Alene i Region Syddanmark er cirka 57.000 borgere udvalgt til at deltage i undersøgelsen og på landsplan vil cirka 300.000 danskere over 16 år modtage spørgeskemaet.

Godt overblik over borgernes helbred og trivsel
Det er tredje gang undersøgelsen gennemføres, og svarene giver et indblik i, hvordan borgernes trivsel, sundhed og sygdom har udviklet sig fra 2010 til 2017 på landsplan og i de enkelte regioner og kommuner.

Undersøgelsen bliver brugt til at forbedre forebyggelsen og behandlingen af sygdomme. Samtidig sætter svarene fokus på danskernes sundhed og trivsel.
For at få de mest brugbare resultater, er det vigtigt, at så mange som muligt udfylder spørgeskemaet.

"I Assens kommune har vi anvendt resultaterne fra de to foregående undersøgelser til at målrette etableringen af vores sundhedsfremmende indsatser. Resultaterne fra undersøgelserne, sammenholdt med anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke, giver os et godt billede af, hvor vi med fordel kan iværksætte sundhedsfremmende initiativer, og netop derfor er undersøgelsen så vigtig." siger formand for Social- og Sundhedsudvalget Betina Stick.

Derfor er svarene vigtige
Mange af de sygdomme og lidelser, som danskerne døjer med i dag - fx diabetes 2, KOL og stress - kan forebygges, hvis der gribes tidligere ind. Det er lidelser, som griber voldsomt ind i hverdagen for dem, der bliver ramt. Og lidelser, som koster samfundet mange penge.

Ved at besvare spørgeskemaet kan du være med til at sætte fokus på de sundhedsemner, der har betydning for din sundhed. Både region og kommuner bruger resultaterne fra undersøgelsen til at gøre deres sundhedstilbud bedre.

- Hvert eneste svar er vigtigt, fordi det bidrager til at give et klart billede af, hvordan borgerne har det, og hvad der gør dem syge. Det giver os et godt udgangspunkt for at sætte ind, der hvor behovet er størst, så vi på længere sigt kan øge livskvaliteten for alle syddanskere, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

De fem regioner, Danske Regioner, KL, Statens Institut for Folkesundhed, Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet står bag undersøgelsen.

Fakta
Undersøgelsen i 2013 viste at:
- 92 % af de svært overvægtige havde et ønske om at tabe sig
- Ca. 6 % følte sig ofte uønsket alene
- Omkring 77 % syntes at de havde en god livskvalitet.

Sundhedsundersøgelsen er vigtig, da den gør os opmærksomme på, hvordan borgerne i kommunen har det. De sidste to undersøgelsers resultater har givet os en opmærksomhed i forhold til, at en højere andel af borgere i Assens Kommune, havde en uhensigtsmæssig sundhedsadfærd, sammenlignet med Regionen.

Pressekontakt

Betina Stick
Formand for Social- og Sundhedsudvalget
  2911 9875

Firma

Assens Kommune
Rådhus All è 5
5610 Assens, Danmark

  64 74 73 77

http://www.assens.dk

Modtag nyheder fra Assens Kommune på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire