Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
04/04-17 - Pressemeddelelse

Assens Kommune giver støtte til seks projekter inden for rammerne af Eventpuljen.

Assens Kommunes Eventpulje 2017 på 279.000 kr. er nu uddelt til seks forskellige projekter. De seks projekter falder inden for områderne kultur, fritid og turisme. Byrådet besluttede i 2016, at der årligt skal afsættes puljemidler til arrangementer.

29/03-17 - Pressemeddelelse

Udviklingen af Fremtidens Tommerup er nu i offentlig høring

Første skridt på vejen mod en ny bydel i Tommerup blev taget i dag, da Byrådet sendte første etape af et nyt byudviklingsprojekt i høring. Nu har alle mulighed for at kommentere forslaget til et boligområde ved Vestervangen i Tommerup. I samme periode er to andre udviklingsprojekter i Fremtidens Tommerup - en regnvandsplan og en udviklingsplan - ligeledes i høring.

21/03-17 - Pressemeddelelse

Assens Kommune er fortsat hurtig til at behandle byggesager

Otte dage! Så lang tid tager det i gennemsnit at ekspedere en byggesag i Assens Kommune ifølge BBR's oplysninger. Derfor er borgmester Søren Steen Andersen forundret over en netop offentliggjort undersøgelse fra Dansk Byggeri. Her er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på byggesager i kommunen opgjort til 26 dage. En forskel på hele 18 dage.

21/03-17 - Pressemeddelelse

Rettidig omhu sikrer stabil økonomisk udvikling i Assens Kommune

Det er fortsat nødvendigt med et stærkt fokus på en stram økonomisk styring i Assens Kommune. Det viser det netop opgjorte årsregnskab for 2016, som Økonomiudvalget på mødet i går eftermiddags tog til efterretning og videresendte til godkendelse på byrådsmødet den 29. marts.

02/03-17 - Pressemeddelelse

Træn som de "Rigtige Mænd" - vær med i Sjakket

DR1 er på vej med en ny sæson af "Rigtige Mænd", og som noget nyt kan alle danske mænd få samme type træning og udfordringer, som mændene i tv-programmerne. Det nye træningsfællesskab - "Rigtige Mænd Sjakket" - er åbnet den 1. marts. Nordea-fonden støtter projektet med 22,7 mio. kr. i 2017 og 2018. Assens Kommune og Skalbjerg Boldklub er med i projektet og arrangerer desuden "Rigtige Mænd Løbet" den 24. maj.

01/03-17 - Pressemeddelelse

Bågø Naturcenter - et nyt Havørred Fyn overnatningssted

Bågø Naturcenter er netop blevet certificeret som Havørred Fyn overnatningssted. Øen midt i Lillebælt tilbyder kilometervis af fiskevenlige kyster og skøn natur med stisystemer. På Bågø Naturcenter, der åbnede i 2015, kan private leje værelser med gode faciliteter.

28/02-17 - Pressemeddelelse

Tommerup udvalgt til projekt om klimatilpasning

"Tommerup - Den blå landsby" er blandt de fire ambitiøse klimatilpasningsprojekter, der er udvalgt til at deltage i kampagnen Regn & Byer. Gennem projektet vil Assens Kommune og Assens Forsyning lægge grunden til at udvikle et langsigtet samarbejde for at bane vejen til mere, bedre og billigere klimatilpasning.

27/02-17 - Pressemeddelelse

Flere puljemidler end nogensinde til lokalsamfund

Assens Kommunes Lokalsamfundspulje er i 2017 på hele 500.000 kroner. Puljen, der er målrettet udvikling af Assens Kommunes lokalsamfund og fremme af det aktive medborgerskab, kan søges af lokalråd, borgergrupper, foreninger, enkeltpersoner, grupper af borgere med flere.

21/02-17 - Pressemeddelelse

I Assens har vi plads til dig og din båd

Det er budskabet, når Assens Marina og Assens Kommune inviterer indenfor på standen i messecentret i Fredericia, når den store bådmesse, Boat Show 2017, slår dørene op på fredag. Målet er at øge kendskabet til og fortælle om Assens, som et attraktivt sted for bådejere.

06/02-17 - Pressemeddelelse

Nu har alle plejehjem fået egen læge

Der skal tilknyttes faste læger til plejehjemmene i kommunerne, og det er lykkes Assens Kommune at få 10 ud af 10 aftaler på plads. Den nye ordning betyder, at lægerne nu kommer ud til de ældre på plejehjemmene og giver behandlingen i trygge rammer.

23/01-17 - Pressemeddelelse

Nu kører borgerservice ud til borgerne

Borgerne i centerbyerne - Vissenbjerg, Aarup, Tommerup, Glamsbjerg og Haarby - får nu kortere til den service, de normalt må tage til rådhuset i Assens for at få. Mobil borgerservice med borgerservicemedarbejdere tager fremadrettet imod på udvalgte steder om onsdagen.

19/01-17 - Pressemeddelelse

Stor interesse for at give høringssvar om ny skolestruktur i Assens Kommune

Lige omkring 180 - Så mange høringssvar, er der tikket ind hos Assens Kommune igennem de sidste otte uger. De mange bemærkninger vidner samtidig om, at borgerne har været meget optaget af, hvordan dagtilbud- og skoleområdet fremover skal organiseres.

10/01-17 - Pressemeddelelse

Virksomheder tilfredse med Jobcenter Assens

De erhvervsdrivende og virksomhederne i Assens Kommune er tilfredse med den service, de får fra Jobcenter Assens. De positive resultater fremgår af en tilfredshedsundersøgelse, som jobcentret gennemfører hvert år. Der er fremgang på alle parametre i forhold til sidste år.

02/01-17 - Pressemeddelelse

Fond donerer millioner til særligt udsatte familier

Den A.P. Møllerske Støttefond har doneret 9,3 mio. kr. til at etablere projekt "Alle borgere er en del af vores fællesskab". Det treårige projekt giver mulighed for at hjælpe særligt belastede familier og derved arbejde med at bryde den negative sociale arv. Assens Kommune har allerede opnået gode resultater og erfaringer med arbejdet med udsatte familier.

23/11-16 - Pressemeddelelse

Byrådet i Assens Kommune skød høringsperioden for skole og dagtilbud i gang under heftig debat

Det var et enigt Byråd, der her til aften sendte "Forslag om ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet i Assens Kommune" i høring i otte uger hos de respektive skolebestyrelser og bestyrelser for dagtilbuddene.

01/09-16 - Pressemeddelelse

Fra fire til tre direktører i Assens Kommune

Fra 1. september 2016 reduceres direktionen i Assens Kommune med én, så den fremadrettet består af tre direktører. Dén konstellation nikkede Byrådet ja til på mødet i går aftes. Som led i en større organisationsændring, der blev sat i værk i foråret 2014, har det hele tiden ligget i kortene, at direktionen fra den 1. januar 2018 skulle gå fra fire til tre direktører. Dén beslutning føres således ud i livet godt halvandet år før tid.

24/08-16 - Pressemeddelelse

Budgetproces godt fra start i Assens Kommune

Byrådet i Assens Kommune er nu for alvor trukket i budget-arbejdstøjet. I de sidste to dage har politikerne været samlet på budgetseminar, hvor de indledende knæbøjninger frem mod en egentlig budgetaftale er taget.

11/08-16 - Pressemeddelelse

Halvdelen af Assens Kommunes borgere er nu repræsenteret gennem et lokalråd

Efter at der i juni er afholdt stiftende generalforsamlinger for henholdsvis Vissenbjerg Lokalråd og RØST - Lokalråd for Rørup Sogn, er over 21.000 borgere nu repræsenteret gennem et lokalråd.

13/07-16 - Pressemeddelelse

Assens Kommune behandler byggesager hurtigst i Danmark

Hvert år offentliggør Trafik- og Byggestyrelsen sagsbehandlingstider for landets kommuner, og den seneste liste viser, at Assens Kommune i 2016 ligger øverst, når der er tale om behandlingstid for en byggesag. Her tager det nemlig kun 11 dage i gennemsnit fra en ansøgning er modtaget, til der kommer en afgørelse.

29/06-16 - Pressemeddelelse

Tidligere indsats for udsatte børn og unge støttes af Socialstyrelsen

Et ønske om at nedbringe antallet af anbringelser samt en generel tidligere forebyggende indsats vedrørende udsatte børn og unge fik i foråret Assens Kommune til at sende en ansøgning til Socialstyrelsens satspulje 'Mod en tidligere forebyggende og effektiv indsats på området for udsatte børn og unge'.Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire