Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
06/02-17   -   Pressemeddelelse

Nu har alle plejehjem fået egen læge

Der skal tilknyttes faste læger til plejehjemmene i kommunerne, og det er lykkes Assens Kommune at få 10 ud af 10 aftaler på plads. Den nye ordning betyder, at lægerne nu kommer ud til de ældre på plejehjemmene og giver behandlingen i trygge rammer.

I foråret 2016 blev det besluttet, at plejehjem i kommunerne skal have fast tilknyttede læger som et tilbud til de ældre beboere - og her er Assens Kommune nu på forkant, da det er lykkes at skaffe faste læger til 10 ud af 10 plejehjem. Især leder af Fagområdet Ældre og Sundhed, Signe Lunn Walls, er glad for det nye og stærke samarbejde, der er mellem kommunen og lægerne:

"Vi er rigtig glade for det gode samarbejde, der har været mellem kommunen og lægerne, og at vi nu har fået en aftale på plads på alle vores plejehjem. Jeg tror på, at vi kan opnå højere kvalitetog mere kontinuitet i plejeforløbet gennem det tætte samarbejde. Det er vigtigt for os, at beboerne på hjemmene føler sig trygge, samtidigt med, at vi har fokus på den høje kvalitet. Ligesom det har stor betydning, at de ældre, i gode rammer, kan få den hjælp, de har brug for og vi i videst muligt omfang kan forebygge indlæggelser." siger Signe Lunn Walls, Leder af Fagområdet Ældre og Sundhed

På Kildebakken i Vissenbjerg er de enige. Her har de i flere år kørt med nogenlunde samme ordning, hvor de har haft en praktiserende læge tilknyttet plejehjemmet - et samarbejde de er glade for, og som ifølge lederen fra Kildebakken, Karina Majgaard, også har haft positiv effekt for de ældre.

"Vi har altid haft et godt samarbejde med den praktiserende læge, som kommer hver torsdag. De fleste af vores beboere er tilknyttet lægen, som de er rigtig glade for, og som de føler, de kender, samtidig med at lægen jo også kender dem. Vi har også en aftale om, at lægen ringer til os hver dag klokken 11, for at tjekke op på om der er noget nyt - det kan for eksempel være et svar på en urinprøve eller lignende. Hvis der er noget akut, kommer han selvfølgelig ud til os. Vi er meget glade for samarbejdet, og synes kun at det er positivt, at det bliver bredt ud i resten af kommunen" - Karina Majgaard, leder på Kildebakken

Bedre livskvalitet for de ældre
En rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd fra 2014 viser, at beboerne på plejehjemmene har mindre kontakt med lægevagten efter, at de har fået tilknyttet en fast læge. Rapporten viser også, en fast tilknyttede læge kan have en positiv effekt på beboernes medicinforbrug, som i mange tilfælde blev reduceret, hvilket blev set som en forbedring af livskvaliteten for de ældre.
Ordningen med faste læger på plejehjem udspringer af en politisk aftale mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Staten, Danske Regioner og KL, som blev indgået i maj 2016. Ordningen finansieres af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019.

Stadig frit lægevalg
Selvom der nu er blevet tilknyttet en fast læge til alle plejehjem i kommunen, har de ældre naturligvis stadig ret til frit lægevalg og behøver ikke nødvendigvis at vælge den læge, som er tilknyttet plejehjemmet, hvor de bor. Det er altså stadig muligt for de ældre, at beholde deres læge eller at vælge den læge i kommunen, som de har lyst til.

Pressekontakt

Signe Lunn Walls
Sundhedschef
  6474 6742
  2486 2092

Firma

Assens Kommune
Rådhus All è 5
5610 Assens, Danmark

  64 74 73 77

http://www.assens.dk

Modtag nyheder fra Assens Kommune på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire