Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
27/02-17   -   Pressemeddelelse

Flere puljemidler end nogensinde til lokalsamfund

Assens Kommunes Lokalsamfundspulje er i 2017 på hele 500.000 kroner. Puljen, der er målrettet udvikling af Assens Kommunes lokalsamfund og fremme af det aktive medborgerskab, kan søges af lokalråd, borgergrupper, foreninger, enkeltpersoner, grupper af borgere med flere.

- Det er en meget stor glæde at kunne udmelde så mange puljemidler til borgerdrevne initiativer og projekter i vores mange aktive lokalsamfund, siger Charlotte Christiansen, der som formand for Innovations- og Medborgerskabsudvalget er politisk ansvarlig for Lokalsamfundspuljen. Charlotte Christiansen fortæller videre, at Lokalsamfundspuljen eksempelvis kan støtte lokale udviklingsplaner og udviklingsprojekter, bosætningstiltag, projekter til at styrke det aktive medborgerskab og samarbejdsprojekter.

- Siden Byrådet i Assens Kommune i april 2016 vedtog modellen for lokalråd i Assens Kommune og Politik for det aktive medborgerskab, har vi oplevet, at mange nye borgere har involveret sig i deres lokalsamfund. Vi ser det blandt andet i det nye Medborgerråd og i de mange lokalråd, som nu etableres rundt omkring i Assens Kommune, og det er meget glædeligt, fortsætter Charlotte Christiansen, som ser frem til at følge de mange nye projekter, der med hjælp fra Lokalsamfundspuljen, kan vokse til glæde og gavn for lokalsamfundene og borgerne rundt i Assens Kommune.

- Fra tidligere års uddelinger ved vi, at det kan gøre en kæmpe forskel for et projekt - eller en projektidé, at der kommer et større eller mindre tilskud fra Assens Kommune. Et tilskud kan betyde, at projektet endelig kan gennemføres til gavn for målgruppen. Vi ser også ofte, at signalværdien i, at der gives et kommunalt tilskud, kan betyde, at andre puljer eller fonde åbner op for at give et støttebeløb til et projekt, slutter Charlotte Christiansen.

Lokalsamfundspuljen søges via et ansøgningsskema, der findes på
Assens Kommunes hjemmeside www.assens.dk/lokalsamfundspulje
Ansøgningsfristen er klokken 12.00 den 1. april 2017.

Pressekontakt

Charlotte Christiansen
Formand for Innovations- og Medborgerskabsudvalget
  29379053

Firma

Assens Kommune
Rådhus All è 5
5610 Assens, Danmark

  64 74 73 77

http://www.assens.dk

Modtag nyheder fra Assens Kommune på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire