Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
28/02-17   -   Pressemeddelelse

Tommerup udvalgt til projekt om klimatilpasning"Tommerup - Den blå landsby" er blandt de fire ambitiøse klimatilpasningsprojekter, der er udvalgt til at deltage i kampagnen Regn & Byer. Gennem projektet vil Assens Kommune og Assens Forsyning lægge grunden til at udvikle et langsigtet samarbejde for at bane vejen til mere, bedre og billigere klimatilpasning.

Tommerup er udvalgt til at deltage i et forsøgsprojekt under kampagnen Regn & Byer, hvor fokus er på, hvordan kommuner og vandselskaber kan samarbejde om klimatilpasning med merværdi.
Udover Tommerup er tre andre danske byer udvalgt, og de fire projekter bliver pionerer i arbejdet med klimatilpasning og vil bidrage med viden, der kan give inspiration til fremtidige klimatilpasningsprojekter.

- Vi er glade for, at Tommerup er blevet udvalgt til Regn & Byer. Med "Tommerup - Den blå landsby" arbejder vi tæt sammen med Assens Forsyning om at skabe en klimatilpasningsløsning, der ikke bare løser den konkrete udfordring med stigende regnmængder, men også sætter fokus på, hvordan vi kan få mere ud af investeringen. Så samtidig med, at vi håndterer de stigende mængder regnvand, så skaber vi nye rekreative områder til gavn for lokalsamfundet, siger formand for Miljø- og Teknikudvalget i Assens Kommune Hans Bjergegaard.

Den blå landsby
For Assens Kommune og Assens Forsyning er projektet i Tommerup det første fælles klimatilpasningsprojekt.

- Assens Forsyning ser frem til at gennemføre klimatilpasningsprojektet sammen med Assens Kommune. Samarbejdet er med til at sikre løsninger, der både gavner miljøet og forbedrer kloaksystemets funktion, samtidig med at der etableres nye og billigere løsninger.
Klimatilpasningen vil omfatte en række forskellige løsninger som f.eks skybrudsveje på terræn, regnvandsbassiner og genåbning af rørlagt vandløb.
Kombinationen af løsningen skal sikre, at Tommerup i fremtiden er bedre rustet til at håndtere kraftigere nedbør, forklarer projekt- og driftschef i Assens Spildevand A/S Michael Dissing Nielsen.

Projekt "Tommerup - Den blå landsby" tager afsæt i genåbning af et rørlagt vandløb.
I Tommerup har det nuværende kloaksystem ikke længere kapacitet til at håndtere de stigende vandmængder. Samtidig er der problemer med et rørlagt vandløb gennem byen, som landsbyen oprindeligt er vokset op omkring.

Med deltagelsen i Regn & Byer vil Assens Kommune og Assens Forsyning søge at løse begge udfordringer på én gang samtidig med, at projektet styrker naturkvaliteten i området, og kombinerer det med ønsket om at skabe flere rekreative områder for byens borgere og kommende tilflyttere.

BAGGRUND - REGN & BYER
Formål
Formålet med Regn & Byer er at kvalificere og fremme klimatilpasning med merværdi gennem et styrket samarbejde mellem kommuner og vandselskaber.

Hvem deltager?
Læs mere om de fire projekter på www.regnogbyer.dk

Tidsplan
Regn & Byer løber frem til midten af 2019. I 2017 vil fire forsøgsprojekter udvikle og teste nye redskaber. I 2018 og 2019 bliver projekterne evalueret og formidlet.

Partnerskabet og samarbejdspartnere
Regn & Byer er et partnerskab bestående af Realdania, Miljøstyrelsen, DANVA, Forsikring & Pension samt KTC - foreningen af tekniske chefer i kommunerne. Herudover indgår KL, Energistyrelsen, Erhvervsstyrelsen,
Forsyningssekretariatet samt Danske Regioner i en såkaldt perspektiveringsgruppe, der bidrager med kvalificering af kampagnen, og som vil diskutere resultaterne fra de udviklede redskaber og de fire forsøgsprojekter. Endelig vil Regn & Byer samarbejde om vidensudveksling og formidling med en række vidensinstitutioner samt netværks- og brancheorganisationer.
Kampagnen har et samlet budget på 5,5 mio. kr.

Billeder


Pressekontakt

Katrine Juul Larsen
Projektleder, Assens Kommune
  64 74 68 78
Hans Bjergegaard
Formand for Miljø- og Teknikudvalget, Assens Kommune
  20 31 22 32
Michael Dissing Nielsen
Projekt- og driftschef, Assens Spildevand A/S
  63 44 90 22

Firma

Assens Kommune
Rådhus All è 5
5610 Assens, Danmark

  64 74 73 77

http://www.assens.dk

Modtag nyheder fra Assens Kommune på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire