Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
21/03-17   -   Pressemeddelelse

Rettidig omhu sikrer stabil økonomisk udvikling i Assens Kommune

Det er fortsat nødvendigt med et stærkt fokus på en stram økonomisk styring i Assens Kommune. Det viser det netop opgjorte årsregnskab for 2016, som Økonomiudvalget på mødet i går eftermiddags tog til efterretning og videresendte til godkendelse på byrådsmødet den 29. marts.

Borgmester Søren Steen Andersen mener, at der samlet set er tale om et tilfredsstillende resultat, men at der fortsat er behov for en offensiv økonomistyring og en skærpet prioritering for at fastholde en stabil økonomisk udvikling.

Det samlede resultat af kommunens indtægter og udgifter - den ordinære drift - viser et overskud på 89. mio. kr. Den ordinære drift ender med et overskud, der er 4 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret.

Byrådet har fastlagt et økonomisk mål om, at der skal være et overskud på 100 mio. kr. på den ordinære drift. Målet er derfor ikke overholdt.

Udgifter til anlæg blev større end forventet
Det er især anlægsprogrammet, der i 2016 har påvirket kommunens økonomi. Der var oprindeligt budgetteret med anlægsudgifter på 74 mio. kr. i 2016, men udgifterne løber op i 89 mio. kr. Det skyldes, at der blev overført anlægsopgaver fra 2015, samt at der er en række anlægsopgaver, der er blevet rykket frem fra 2017 til 2016.

-Kassebeholdningen er faldende, fordi vi i nogle år har haft en række store anlægsinvesteringer, der har været med til at skabe vækst og kickstarte vores arbejde med Vision 2018 i kommunen, siger Søren Steen Andersen og fortsætter:

- Det er nødvendigt med initiativer, der kan skabe vækst, men som økonomisk ansvarlige politikere udviser vi nu rettidig omhu ved at bremse lidt op og korrigere på vores udgifter, så vi sikrer, at vi fortsat fastholder den retning, politikerne besluttede i forbindelse med budgetaftalen 2017-2020. Her har vi budgetteret med et større overskud på den ordinære drift og et moderat anlægsbudget, således at vores likvide kassebeholdning kan øges i de kommende år.

Borgmesteren glæder sig samtidig over, at der efter nogle års stagnation igennem de seneste to-tre år kan ses tydelige stigninger i befolkningstallet, som voksede med knap 200 i 2016. Antallet af fødsler er igen stigende efter et fald i 2012-14, mens antallet af kvoteflygtninge har været stærkt faldende siden sidste sommer. Desuden er tilflytningen fra Odense nu igen stabilt og er steget jævnt gennem de seneste år med i alt 28% siden 2010.

Pressekontakt

Søren Steen Andersen
Borgmester
  6474 7372
  2937 9065

Firma

Assens Kommune
Rådhus All è 5
5610 Assens, Danmark

  64 74 73 77

http://www.assens.dk

Modtag nyheder fra Assens Kommune på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire