Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
25/09-15   -   Pressemeddelelse

Tvist om campingplads i Assens by går nu rettens vej

Løbende dialog mellem Assens Kommune og CampOne v/Per Blaabjerg - senest et møde den 16. september 2015 - har ikke bragt parterne nærmere en enighed om og afklaring af campingpladsens fremtid. Dét tager Assens Kommune nu konsekvensen af. Kommunen har derfor via sin advokat indleveret stævning til retten med påstand om, at ophævelsen af handlen er berettiget. Det bliver nu op til domstolen at afklare uenigheden mellem parterne.

Assens Kommune har hævet handlen med Per Blaabjerg på grund af bristede forudsætninger i forbindelse med salget af campingpladsen.
Per Blaabjerg har bestridt ophævelsen, hvorfor sagsanlæg er nødvendiggjort.

Ikke muligt at etablere 5 stjernet campingplads
De bristede forudsætninger går på, at det i forbindelse med handlen med campingpladsen (17. januar 2013) hele tiden har været en væsentlig, afgørende og for begge parter kendt forudsætning, at matriklen fortsat kunne anvendes til campingplads. Samtidig skulle det samlede areal have en sådan karakter og indretning, at campingpladsen kunne opnå Campingrådets klassifikation som en femstjernet plads.

Forudsætningerne for at indgå handlen er siden ændret, da der i foråret 2015 konstateres, at forureningen af jorden er af en sådan beskaffenhed, at embedslægen vurderer, at det ud fra en sundhedsmæssig betragtning er særdeles uhensigtsmæssigt at anvende arealet som campingplads. Endvidere må mulighederne for at opnå en femstjernet klassifikation betegnes som yderst begrænsede. På den baggrund, har Assens Kommune ophævet handlen og tilbudt at tilbagebetale de 3,3 mio. kr., som Per Blaabjerg har deponeret for campingpladsen.

Borgmester Søren Steen Andersen finder det beklageligt, at det ikke er lykkedes parterne at nå til enighed:

- Vi har brug for en afklaring i forhold til campingpladsens fremtid og for at komme videre. Embedslægens anbefalinger er klare. Set i forhold til et sundhedsmæssigt aspekt er pladsen uegnet som telt- og campingplads. På den baggrund har vi valgt at ophæve aftalen med Per Blaabjerg.

- Campingpladsen ligger et attraktivt sted lige ned til vandet, og arealet rummer mange potentialer i forhold til at skabe andre aktiviteter til gavn for byens borgere, turister og besøgende. Det er skidt for byens handelsliv og for vores bestræbelser på at tiltrække flere turister, hvis ikke området udnyttes optimalt. Vi kommer ingen vegne ad dialogens vej, så derfor ser vi os nu nødsaget til at gå rettens vej for at få afgjort sagen, siger Søren Steen Andersen.

Han påpeger, at én af tvisterne handler om, at Per Blaabjerg har rejst et tocifret millionkrav overfor Assens Kommune for at ophæve handlen. Et krav, Assens Kommune ikke har villet imødekomme.

Fakta
- Assens Kommune udbød i 2012 den daværende campingplads i Assens by sammen med et udvidelsesareal til campingpladsen til salg. Kommunen udbød i alt et areal på 77.490 m2.

- Annekspladsen, hvor forureningen er konstateret, er 24.128 m2. Forureningen udgør derfor godt halvdelen af den nuværende campingplads' areal, der er på 47.255 m2.

- I forbindelse med at købsaftalen blev indgået, blev der solgt et areal på 30.235 m2. Dette areal er en del af de tidligere jordbassiner.

- Niras foretog i marts 2014 og i februar 2015 en række undersøgelser af anneksområdet. Undersøgelserne afslørede forekomst af en række forureningstyper, som er typisk for et område, der har været anvendt som losseplads. Forureningen findes især dybere end 0,5 m.

- Hvordan kan Assens Kommune ophæve handlen, når Per Blaabjerg har købt jorden?

Fordi de forudsætninger, der var for at indgå en handel mellem kommunen og Per Blaabjerg, er bristet:

1) Med det omfang forureningen har vist sig at have samt embedslægens sundhedsmæssige vurdering, må en vedvarende brug af arealet som campingplads betragtes som særdeles uhensigtsmæssig. Desuden er mulighederne for at opnå en femstjernet campingplads yderst begrænset (hvilket var forudsætningen i forbindelse med salget af campingpladsen).

2) Hertil kommer at en eventuel fuldstændig oprensning af området er helt urealistisk i forhold til, hvad både Per Blaabjerg og Assens Kommune kunne forvente ved aftalens indgåelse.

- Hvorfor er Assens Kommune stadig ejer af campingpladsen?

Assens Kommune har solgt campingpladsen til Per Blaabjerg med overtagelse fra den 15. februar 2013. Per Blaabjerg har rådet over pladsen siden overtagelsen. Aftalen om køb af pladsen er endnu ikke tinglyst. Assens Kommune står derfor fortsat som ejer af pladsen i tingbogen.

Pressekontakt

Søren Steen Andersen
Borgmester
  6474 7372
  2937 9065
Finn G. Johansen
  72531013

Firma

Assens Kommune
Rådhus All è 5
5610 Assens, Danmark

  64 74 73 77

http://www.assens.dk

Modtag nyheder fra Assens Kommune på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire