Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
02/10-15   -   Pressemeddelelse

Natursti langs Helnæs Bugt går nu ind i ny fase

En 20 km. lang natursti langs Helnæs Bugten mellem Damsbo Skov og Aa by er på tegnebrættet i Assens Kommune. Igennem de sidste måneder, har Assens Kommune derfor besøgt alle lodsejere, der bliver direkte berørte af planerne, samt afholdt et borgermøde om stien.

Langt de fleste lodsejere har været positive over for idéen om en natursti. I første omgang fortsætter arbejdet derfor med stiens østlige og vestligste delstrækninger, mens en projektleder fra Assens Kommune i den kommende tid genbesøger de lodsejere på den midterste strækning, hvor der er flere bekymrede ejere.

Herefter drøfter Miljø- og Teknik-Udvalget på mødet i november, hvor stien præcist skal ligge.
Hans Bjergegaard, Formand for Miljø- og Teknikudvalget, siger:

-I Byrådet er vi enige om, at vi vil have en kystnær sti, og det arbejde har vi sat i gang. Vi forsøger at komme til rette med de lodsejere, der berøres, så vi finder en rimelig løsning.

Desuden modtager samtlige berørte lodsejere i den kommende tid igen brev fra Assens Kommune om det videre forløb med stien, og hvordan den enkelte lodsejer bliver inddraget.

Borgermøde til fods
En del interesserede borgere benyttede sig desuden af tilbuddet om en gåtur langs en del af kyststrækningen den 2. september. Her var der mulighed for at stille spørgsmål og give kommentarer til stien, hvilket flere benyttede flere sig af.

- Der var blandt andet flere, der udtrykte bekymringer om ridning på stien. Det har vi derfor skrevet ind i projektmaterialet, at der i det omfang, ejerne ønsker det, kan skiltes med ridning forbudt, fortæller projektleder Hans Ole Hansen og fortsætter:

- I dagene efter borgermødet var der mulighed for at sende skriftlige kommentarer ind, hvilket flere benyttede sig af. Flere af kommentarerne var kritiske overfor stien. Især var der en del kritiske røster fra de midterste 5-7 km. af stien, hvis lodsejere, jeg nu genbesøger.

Fakta om stiforløbet

- Helnæsbugten er ét af de fem indsatsområder kommunens Natur- og Friluftsstrategi sætter særligt fokus på, herunder at give bedre muligheder for at opleve området ved at etablere stien.
- På de fleste strækninger skal stien etableres på allerede eksisterende stier samt langs mindre private og offentlige veje. Her er der allerede nu offentlig adgang ifølge Naturbeskyttelsesloven.
- Kun på enkelte strækninger vil der blive tale om at etablere helt nye stiforløb for at binde stien sammen på en hensigtsmæssig måde.
- Som udgangspunkt ændres ejerforholdene ikke på det areal, hvor stien skal løbe.
- Stien ønskes så vidt muligt etableret ad frivillighedens vej. Derfor har de ca. 45 lodsejere, der er direkte berørte af den foreslåede sti haft besøg af kommunens projektleder.
- Formålet med besøget har dels været at informere om stien, dels at give lodsejerne mulighed for at give deres mening til kende om projektet, herunder at komme med eventuelle alternative forslag eller andre bemærkninger til naturstien.
- For at sikre stien i fremtiden og for binde stiforløbet sammen med ruteafmærkninger og informationskilte kræver det, at kommunen og lodsejerne indgår en aftale, om de strækninger, hvor der skal laves ny sti, eller hvor stien går på privatvej.

Relevant informationPressekontakt

Hans Ole Hansen
Projektleder, Assens Kommune, Miljø og Natur
  6474 6853
  3057 8824

Firma

Assens Kommune
Rådhus All è 5
5610 Assens, Danmark

  64 74 73 77

http://www.assens.dk

Modtag nyheder fra Assens Kommune på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire