Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
28/02-17   -   Pressemeddelelse

Ekspertgruppe: Ny uddannelse skal hjælpe unge på rette kurs

Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse giver i dag deres anbefalinger til, hvordan flere unge kommer godt videre efter grundskolen. Blandt anbefalingerne er, at en ny forberedende uddannelse skal erstatte en række forberedende tilbud. Den anbefaling vil regeringen følge.

70.000 unge mellem 15 og 29 år har hverken ungdomsuddannelse eller job. 73 procent af de unge, som har påbegyndt et forberedende tilbud efter grundskolen, har ikke gennemført en ungdomsuddannelse, når de er 23 år. Det er udgangspunktet for den opgave, som ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse har fået af regeringen.

I dag præsenterer ekspertgruppen deres anbefalinger til, hvordan den gruppe af unge kommer bedst muligt videre fra grundskolen. En af deres anbefalinger lyder, at der skal etableres en ny uddannelse, som skal erstatte forberedende tilbud som produktionsskoleforløb, erhvervsgrunduddannelsen, kombineret ungdomsuddannelse, almen voksenuddannelse, forberedende voksenuddannelse og ordblindeundervisning for unge under 30 år, der har brug for faglig eller personlig opkvalificering, før de kan starte på en ungdomsuddannelse eller komme i job. Den anbefaling er regeringen klar til at følge.

"For de unge, der har brug for mest hjælp og støtte, har vi over tid skabt det mest komplekse system af tilbud uden indbyrdes sammenhæng. De unge bliver uddannelsesnomader, som kommer på omveje og måske også på vildspor. Ekspertgruppen har gjort et stort stykke arbejde for at skabe overblik over den kompleksitet, de unge møder. Jeg vil nu gøre, hvad jeg kan for, at systemet bliver mere overskueligt og sammenhængende - blandt andet ved, at de unge, der har behov for at blive rustet til at komme videre med uddannelse eller job, fremover kun skal gå ind ad én dør," siger undervisningsminister Merete Riisager.

Ekspertgruppen har af regeringen fået til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan færre unge falder fra en ungdomsuddannelse, og hvordan alle unge får et tilbud, som hjælper dem videre i uddannelse eller beskæftigelse. Derfor har ekspertgruppen blandt andet set på, hvordan de forberedende tilbud kan indrettes bedre.

"Vi skal lave en løsning, der tilgodeser de unges behov, og det, vi vil med dem. Det har været det styrende og afgørende i vores arbejdet med at udforme anbefalingerne. I dag møder de unge et alt for komplekst system, som måske nok er blevet til med de bedste intentioner, men som ikke fungerer godt nok for de unge, det er til for. Derfor håber jeg, at alle aktører på området vil tage konstruktivt imod vores anbefalinger - for de unges skyld," siger Stefan Hermann, rektor på Metropol og formand for ekspertgruppen.

"Vi gør det simpelthen ikke godt nok, når kun halvdelen af alle udsatte unge er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Vi skal hjælpe disse unge videre i livet ved at arbejde målrettet for, at de får mere end et 9. klasses eksamensbevis i bagagen. En del af det arbejde består i at skabe et enklere system, så flere klarer overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse, og i dag har vi fået nogle interessante bud," siger Mai Mercado, børne- og socialminister.

"Det er afgørende, at vi sætter massivt og målrettet ind på, at unge får den korteste vej videre i job og uddannelse, hvis de skal klare sig godt senere i livet. Og det er også en af forudsætningerne for, at regeringen kan nå sine ambitioner om, at langt færre mennesker skal modtage overførselsindkomst. Med rapporten får vi nu et godt grundlag for yderligere at styrke vejen i uddannelse og ud på arbejdsmarkedet for de unge," siger Troels Lund Poulsen, beskæftigelsesminister.

Med Forberedende Uddannelse for de unge, der står uden uddannelse eller beskæftigelse, samles almene, erhvervsrettede og produktions/værkstedsbaserede uddannelsesmuligheder samt understøttende ordblindeundervisning og støttefunktioner i en ny fælles ramme. Det skal ifølge ekspertgruppen give muligheder for at sammensætte nye målrettede, kvalitative og progressive forløb til den unge med forskellig vægtning og toning af teori og praksis og med mulighed for betydelig fleksibilitet i indhold og varighed. Der kan for eksempel være et særskilt fokus på at løfte de unges færdigheder inden for dansk og matematik.

Regeringen vil arbejde videre med ekspertgruppens anbefalinger. I løbet af foråret vil der blive inviteret til politiske drøftelser om det videre arbejde.

Pressekontakt

Pressetelefon
  5123 2830

Firma

Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K, Danmark

  72 20 50 22

http://www.bm.dk

Modtag nyheder fra Beskæftigelsesministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire