Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
17/06-17 - Pressemeddelelse

Færre opbruger dagpengeretten - den nye fleksible genoptjening benyttes

Betydeligt færre opbruger deres dagpengeret end tidligere. Det viser nye tal for udviklingen i januar. En af forklaringerne er den nye mulighed for fleksibel genoptjening, som trådte i kraft i januar.

16/06-17 - Pressemeddelelse

Nyt system gør det lettere at anmelde arbejdsulykker

Det bliver nu lettere for virksomhederne at anmelde en sag, hvis deres ansatte kommer ud for en arbejdsulykke. Lørdag den 17. juni lanceres et nyt anmeldesystem (EASY), der er mere brugervenligt og stabilt end det nuværende.

22/05-17 - Pressemeddelelse

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for marts måned

I marts 2017 var der 2.682.800 personer i job. Ser man på den private sektor, er der kommet 2.800 flere job i marts måned. Samlet er den private beskæftigelse steget med 147.000 siden, at antallet af job begyndte at stige i foråret 2013.

18/05-17 - Pressemeddelelse

Bred politisk aftale om et nyt dagpengesystem for selvstændige

Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har indgået aftale om et nyt dagpengesystem for selvstændige og atypisk beskæftigede, der giver større tryghed til alle - uanset hvordan de er beskæftiget. Aftalen er et vigtigt skridt til at ruste Danmark til fremtidens arbejdsmarked.

11/05-17 - Pressemeddelelse

Fælles indsats for færre ulykker i landbruget

Landbruget er et af de farligste erhverv i Danmark at arbejde i. Sidste år mistede 11 livet i en arbejdsrelateret ulykke i landbruget, og dermed var landbruget i 2016 det erhverv med flest dødsulykker.

08/05-17 - Pressemeddelelse

Regeringen vil lempe og forenkle reglerne for frivilligt arbejde

Det frivillige arbejde er vigtigt og skal styrkes. Regeringen kommer med forslag til, hvordan reglerne for frivilligt arbejde kan lempes og forenkles for dagpenge- og efterlønsmodtagere, og indkalder til politiske forhandlinger.

05/05-17 - Pressemeddelelse

Lene Espersen ny formand for Beskæftigelsesrådet

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har udpeget Lene Espersen som ny formand for Beskæftigelsesrådet (BER). Det sker efter en indstilling fra medlemmerne af BER, der blandt andet repræsenterer arbejdsmarkedets parter. Lene Espersen afløser Carsten Koch, som efter næsten syv år har valgt at stoppe som formand.

25/04-17 - Pressemeddelelse

Arbejdsgruppe anbefaler et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked

Arbejdsgruppen om selvstændige i dagpengesystemet giver i dag regeringen sine anbefalinger til et nyt dagpengesystem, der i højere grad kan favne nye beskæftigelsesformer. Regeringen indkalder til politiske forhandlinger.

31/03-17 - Pressemeddelelse

Godt 3 millioner kroner fra varslingspuljen skal hjælpe fyrede medarbejdere hos Siemens Wind Power nær Ikast

Siemens Wind Power lukker til sommer fabrikken i Engesvang og mere end 400 medarbejdere er blevet varslet afskediget. I den forbindelse er der afsat godt 3 millioner kroner fra varslingspuljen til at hjælpe de afskedigede medarbejdere.

31/03-17 - Pressemeddelelse

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til ledighedstallet for februar måned

Ledigheden steg i februar måned. Der var således 1.600 flere ledige end måneden før, og dermed er ledigheden nu på 4,3 procent af arbejdsstyrken. Det svarer til en ledighed på 115.800 personer. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik. Samtidig har beskæftigelsen været stigende siden foråret 2013.

30/03-17 - Pressemeddelelse

Ekspertudvalg skal gentænke arbejdsmiljøindsatsen

Det går den forkerte vej med danskernes arbejdsmiljø. Regeringen nedsætter derfor et ekspertudvalg, der skal gentænke arbejdsmiljøindsatsen.

22/03-17 - Pressemeddelelse

Metal-formand Claus Jensen og Troels Lund på robot-rundtur

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og formand for Dansk Metal Claus Jensen tager torsdag-fredag i denne uge på rundtur i Danmark for at se, hvordan robotter og automatisering kan bidrage til at skabe ny vækst og arbejdspladser i Danmark.

21/03-17 - Pressemeddelelse

Langtidsledige får jobpræmie på op til 45.000 kr.

Et bredt flertal i Folketinget har tirsdag vedtaget en midlertidig jobpræmieordning. Fra 1. april kan langtidsledige få op til 2.500 kr. skattefrit hver måned for at komme i arbejde.

21/03-17 - Pressemeddelelse

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for januar måned

I januar 2017 var der 2.676.300 personer i job. Ser man på den private sektor, er der kommet 2.600 flere job i januar måned. Samlet er den private beskæftigelse steget med 141.100 siden, at antallet af job begyndte at stige i foråret 2013.

20/03-17 - Pressemeddelelse

Ansatte skal beskyttes bedre mod farlig kemi

Ansatte skal beskyttes bedre mod farlig kemi, så de ikke bliver syge af at gå på arbejde. Det fastslår beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, som vil have gennemført en række forslag fra Arbejdsmiljørådet om epoxy og isocyanater.

14/03-17 - Pressemeddelelse

Enig forligskreds vil skabe bedre rammer for ressourceforløb og større tryghed for borgerne

Med et fælles mål om bedre ressourceforløb skal en ny initiativpakke skabe klare rammer for kommunernes arbejde med ressourceforløb og større tryghed for borgerne.

14/03-17 - Pressemeddelelse

Antallet af personer på kontanthjælp er på vej ned

I april 2016 var der 156.500 fuldtidspersoner på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse. Syv måneder senere var antallet faldet til 151.200. Det svarer til et fald på 5.200 fuldtidspersoner siden april 2016, hvor kontanthjælpsloftet trådte i kraft, viser en ny analyse fra Beskæftigelsesministeriet.

07/03-17 - Pressemeddelelse

Beskæftigelsesministeren vil forlænge frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen vil forlænge frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet frem til 1. juli 2019.

03/03-17 - Pressemeddelelse

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til ledighedstallet for januar måned

Ledigheden steg i januar måned. Der var således 400 flere fuldtidsledige end måneden før, og dermed er ledigheden nu på 4,2 procent af arbejdsstyrken. Det svarer til en ledighed på 114.000 personer. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik. Samtidig har beskæftigelsen været stigende siden foråret 2013.

28/02-17 - Pressemeddelelse

Kommuner rådgiver beskæftigelsesministeren

Ni kommuner gav tirsdag beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen indspark til indsatsen for udsatte kontanthjælpsmodtagere.Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire