Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
25/03-14   -   Pressemeddelelse

Præsters forebyggelse af selvmordsadfærd

Center for Selvmordsforskning har fået tilsagn om en bevilling fra VELUX FONDEN på 2,7 mio. kr. til et toårigt projekt, "Præsters forebyggelse af selvmordsadfærd blandt sårbare og udsatte grupper". Projektet har til formål at øge præsternes forebyggelsesindsats og derved mindske de udsatte og sårbare gruppers selvmordstanker og selvmordsadfærd.

En tidligere undersøgelse har vist, at præsterne er den faggruppe, som har mindst viden om selv-mordsadfærd, og som udtrykker, at de ved møde med selvmordstruede mennesker oplever stor usikkerhed og godt vil blive bedre til at håndtere og forhindre selvmordstanker og -adfærd.

Præsters kontakt med selvmordstruede mennesker
Præster har i kraft af deres arbejde som sognepræster, hospitals- og hospicepræster, gadepræster, feltpræster, og fængselspræster tæt kontakt til de mennesker, som er i stor risiko for selvmordsadfærd. Især unge, ældre, efterladte, fysisk og psykisk syge, hjemvendte danske soldater og indsatte i fængsler er udsatte.

Præsternes uddannelse
Første skridt bliver at indsamle ny viden om præsters holdninger til selvmordsadfærd. Resultaterne og de mange etiske overvejelser og problemer, som er knyttet til spørgsmål om selvmord, vil indgå i kommende præsters uddannelsesforløb, i efteruddannelser, sjælesorg og samtaler med mennesker i mange forskellige livssituationer samt i den kollegiale vejledning.

Hvilke etiske problemer er til stede?
Der er en lang række etiske problemer forbundet med selvmordsadfærd. De etiske problemer drejer sig bl.a. om retten til at dø/pligten til at leve samt om synd, skyld og skam. Projektet kan bidrage til, at etiske problemer i forbindelse med selvmordstanker og -adfærd bliver debatteret blandt biskopper, provster og præster med henblik på at forebygge selvmordstanker og adfærd blandt sårbare og udsatte mennesker.

VELUX FONDEN er en almennyttig fond stiftet af Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX og andre firmaer i VKR Gruppen. I 2013 uddelte VELUX FONDEN 240 mio. kr. til almennyttige formål.

Pressekontakt

Lilian Zøllner
Centerleder, Ph.D
  66138811

Firma

Center for Selvmordsforskning
Bangs Boder 28-30, st.th.
5000 Odense C, Danmark

  +45 66 13 88 11

http://www.selvmordsforskning.dk/

Modtag nyheder fra Center for Selvmordsforskning på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire