Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
07/03-17 - Pressemeddelelse

Hvem forsøger at begå selvmord? Forskelle mellem Region Nordjylland og Region Sjælland

Et nyt forskningsprojekt viser, at der er regionale forskelle på de personer, der forsøger at tage deres eget liv.

02/03-17 - Pressemeddelelse

Præster kan forebygge selvmord

Resultaterne af et forskningsprojekt har vist, at præster har store muligheder for at forebygge selvmord, men de har manglet viden og undervisning. På baggrund af forskningsrapporten er der nu lavet et grundigt undervisningsmateriale til præster og kommende præster. Projektet er støttet af Velux Fonden.

24/05-16 - Pressemeddelelse

Tilbud til unge udsat for kærestevold

Omkring 7 % af unge i alderen 13-19 år har været udsat for kærestevold, og voldsramte unge lider ofte af psykiske lidelser eller selvskadende adfærd. Nu tilbydes gratis hjælp til kærestevoldsramte unge.

05/01-15 - Pressemeddelelse

Unges selvskadende adfærd 2001-2011

Center for Selvmordsforskning udgiver nu resultaterne af 10 års forskning om unges selvmord, selvmordsforsøg og selvskade. Projektet er en oversigt over udviklingen af selvskadende adfærd blandt unge i 13-19 års alderen.

05/12-14 - Pressemeddelelse

Selvmordsadfærd blandt danske veteraner 1992-2013

Center for Selvmordsforskning udgiver nu resultaterne af forskningsprojektet "Selvmordsadfærd blandt danske veteraner 1992-2013- Beskyttende og belastende forhold". Forskningsprojektet er en opfølgning på en tidligere undersøgelse om selvmordsadfærd blandt udsendte danske soldater.

25/03-14 - Pressemeddelelse

Præsters forebyggelse af selvmordsadfærd

Center for Selvmordsforskning har fået tilsagn om en bevilling fra VELUX FONDEN på 2,7 mio. kr. til et toårigt projekt, "Præsters forebyggelse af selvmordsadfærd blandt sårbare og udsatte grupper". Projektet har til formål at øge præsternes forebyggelsesindsats og derved mindske de udsatte og sårbare gruppers selvmordstanker og selvmordsadfærd.Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire