Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
29/04-21   -   Pressemeddelelse

Fuld fart på projektmarkedet – Rekordniveau for boligbyggeriet i 2021

Selvom 2020 overordnet blev et godt byggeår til trods for COVID-19, var det ikke alle områder af branchen, der havde et lige godt år. Blandt andet oplevede boligbyggeriet efter flere års vækst en markant nedgang. Efter første kvartal af 2021 ser nedgangen for boligbyggeriet dog ud til at være vendt og branchen kan se frem til et år med fuld fart på, viser den nye prognose fra Byggefakta A/S.

Det professionelle projektbyggeri klarede sig langt bedre igennem 2020 end forventet i foråret samme år. COVID-19 lammede kort branchen, men ved udgangen af 2020 kunne man se tilbage på et ganske fornuftigt byggeår med en forventning om, at den positive afslutning på 2020 ville fortsætte i 2021.

Fuld fart på projektmarkedet i 2021
Byggeriet er kommet godt fra land i årets første 3 måneder, viser den nye prognose fra Byggefakta A/S. Ifølge den nye prognose, forventes det, at der igangsættes bygge- og anlægsprojekter for 100,8 mia. kr. * i 2021. Det svarer til en fremgang på 9 milliarder i forhold til niveauet i 2020. Dermed forventes projektmarkedet i år at ramme samme niveau som i rekordåret 2019, hvor projektmarkedet også lige præcis rundede 100 mia. kr.

”Det er opløftende at se, at byggebranchen klarede sig så godt igennem et 2020, der virkelig var præget af uregelmæssigheder. Endnu mere opløftende er det, at byggeriet i 2021 forventes at nå samme rekordniveau, som vi så tilbage i 2019. Når man ser på den positive udvikling, synes jeg, at det er værd at nævne boligbyggeriet. Det var et af de områder, der var særligt hårdt ramt sidste år, men som forventes at gøre comeback i 2021”, fortæller adm. Direktør Thomas Bejer-Andersen, fra Byggefakta A/S.

Boligbyggeriet når nye højder
Siden 2016 har boligbyggeriet været i vækst. Ved udgangen af 2019 var der en forventning om, at boligbyggeriet netop havde nået toppen. Derfor var en nedgang for hovedgruppen ikke overraskende i 2020. Den store overraskelse lå i, hvor markant nedgangen blev. Boligbyggeriet led en nedgang på næsten 8 mia. kr. fra 2019 til 2020. Nu er udviklingen heldigvis vendt. I de første måneder af 2021 kan vi se et skift i udviklingen og det forventes, at der igangsættes boligbyggerier for 43,3 mia. kr. i år, hvilket er rekordhøjt.

Thomas Bejer-Andersen fra Byggefakta uddyber:
”Den positive udvikling skyldes især, at boligbyggeriet i Region Hovedstaden, efter en stor tilbagegang sidste år, atter har fundet fodfæste. Ligeledes er der planlagt flere boligprojekter i både Region Sjælland og Midtjylland i 2021 end i tidligere år. Den positive udvikling skyldes blandt andet, at mange boligprojekter i regionerne er blevet udskudt fra 2020 til 2021. Det er oplagt at bruge pandemien som forklaring, men det er kun delvist rigtigt. COVID-19 gav et kortvarigt ophold og har forårsaget længere myndighedsbehandling. Men ser vi på de konkrete projekter, virker det også til at være et sammenfald af andre faktorer”.

De almene og private bygherrer driver væksten
Det er især de almene boligselskaber, der har flere projekter i pipelinen. Ifølge prognosen forventes det, at der igangsættes almene boligprojekter for 12,7 mia. kr. 2021, hvilket er en fremgang på 16 pct. i forhold til 2020. De almene boligselskaber har de seneste mange år ligget meget stabilt og set i det lys er fremgangen markant for bygherretypen. Derudover viser prognosen også en stor fremgang for projekter med private bygherrer, hvor især flere boligprojekter men også en mindre fremgang for erhvervsbyggeriet er med til at trække niveauet op.

* Ekskl. de 3 hovedkontrakter ifm. Femern Bælt-forbindelsen. Med en officiel totalomkostning på 53 mia. kr. er dette projekt Danmarks største anlægsprojekt. Projektet er delt i 6 hovedkontrakter, hvoraf 3 påbegyndes i 2021. Femern Forbindelsen medregnes ikke i rapportens prognose, da omfanget af projektet vil påvirke prognosen og give et misvisende billede af den generelle udvikling for byggeriet.

Faktaboks om rapportens data
Rapporten ”Trends for byggebranchen Q1 2021” er udgivet af Byggefakta A/S. Byggefakta er Danmarks førende leverandør af information om offentlige og private bygge- og anlægsprojekter til den professionelle byggebranche. Rapporten indeholder prognoser for det professionelle byggeri i 2021, efter årets første tre måneder er realiseret. Bemærk! Prognosen er opgjort uden Femern-Bælt forbindelsen.

Rapportens data omfatter både offentlige og professionelle private byggeprojekter. Data omfatter ny-, til- og ombygninger, ind- og udvendige renoveringer samt anlægsarbejde. Tallene dækker ikke privat personers byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Totalsummen for et byggeprojekt registreres i statistikken i den måned, hvor byggeriet igangsættes. Ved indsamlingen af informationer til rapporten har researchafdelingen hos Byggefakta været i kontakt med beslutningstagerne på hvert byggeprojekt op til 10 gange. Dermed er der samlet set gennemført ca. 100.000 research-interviews fordelt på mere end 13.000 byggeprojekter for at tilvejebringe og verificere rapportens data. Rapporten kan downloades gratis via www.byggefakta.dk.

Rapporten kan frit citeres med behørig kildeangivelse.

Relevant information

Trends for byggebranchen
https://www.byggefakta.dk/rapporter/trends-for-byggebranchen

Om Byggefakta A/S
https://www.byggefakta.dk/


Billeder


Pressekontakt

Rasmus Schulian
Senior analytiker
  +45 3525 0515
Mette Linneboe Pedersen
Kommunikations- og marketingchef
  36926036
  50433042

Firma

Byggefakta A/S
Carl Jacobsens Vej 16, 1.
2500 Valby, Danmark

  70253031
  22477416

http://www.byggefakta.dk

Modtag nyheder fra Byggefakta A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire