Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
27/10-14 - Pressemeddelelse

Danskerne førende i online-kontakt med det offentlige

Danskerne er flittige til at kommunikere med det offentlige online sammenlignet med resten af EU. 81 pct. af danskerne mellem 16 og 74 år har besøgt offentlige myndigheders hjemmesider. Det er en betydeligt større andel end gennemsnittet i EU, hvor 37 pct. af befolkningen har besøgt en offentlig myndigheds side på nettet.

16/09-14 - Pressemeddelelse

BNP opjusteres i revideret nationalregnskab

Danmarks Statistik offentliggør i dag en hovedrevideret udgave af nationalregnskabet og statistikken om de offentlige finanser, som betyder, at det danske bruttonationalprodukt (BNP) opjusteres med 1,8 pct. i 2013. Nationalregnskabet revideres tilbage til dets start i 1966. Effekten varierer over årene, men i alle år opjusteres BNP mellem 1,6 pct. og 3,1 pct. Revisionen ændrer ikke det overordnede billede af den økonomiske vækst, som samlet set er uændret fra 1966-2013. For de enkelte år er der justeringer i skiftende positiv og negativ retning.

29/04-14 - Pressemeddelelse

65 år i tal - Danmark siden 2. verdenskrig

Man bliver nemt revet med af kortsigtede udviklinger fra måned til måned eller år til år. 65 år i tal - Danmark siden 2. verdenskrig træder et skridt tilbage og trækker de lange linjer op i samfundsudviklingen fra efterkrigstiden til i dag for at give et større perspektiv på nutiden.

14/01-14 - Pressemeddelelse

Anne og Peter topper navnelisterne

1. januar 2014 var Anne det mest benyttede pigenavn i Danmark, mens Peter toppede hos mændene. Det viser helt nye tal fra Danmarks Statistik.

09/12-13 - Pressemeddelelse

Virksomheder med e-salg bruger ofte sociale medier

40 pct. af de virksomheder, der har mindst ti ansatte, bruger sociale medier i 2013. Blandt virksomheder med e-salg, fx via hjemmeside, er andelen imidlertid hele 56 pct. Det viser tal fra publikationen It-anvendelse i virksomheder 2013, der offentliggøres i dag.

02/12-13 - Pressemeddelelse

Polen dominerer eksporten til de nye EU-lande

I 2012 eksporterede Danmark varer og tjenester for 45,5 mia. kr. til de ti lande, der blev medlemmer af EU i 2004. Eksporten til disse lande er dermed steget næsten 50 pct. i løbende priser siden 2005.

28/11-13 - Pressemeddelelse

Seks ud af ti går på nettet via mobilen

I dag går 63 pct. af alle 16-74-årige mobilbrugere på nettet via deres telefon. Det er en voldsom stigning siden 2008, hvor andelen kun var 9 pct. Udviklingen er naturligvis hjulpet på vej af udbredelsen af smartphones.

12/07-13 - Pressemeddelelse

Sofia og William topper navnelisten

William var i 2012 det mest benyttede navn til nyfødte drenge, mens små piger oftest fik navnet Sofia. Det viser Nyt fra Danmarks Statistik nr. 388. Det er tredje år i træk, at William ligger på førstepladsen, mens det til gengæld er første gang nogensinde, Sofia er placeret øverst på list..

21/06-13 - Pressemeddelelse

Stigende forskningsaktivitet i udenlandske datterselskaber

Antallet af ansatte med FoU-opgaver (forskning og udvikling) i danske datter-selskaber i udlandet steg betydeligt i perioden 2009 til 2011 med 59 pct. fra 5.400 til 8.500, mens stigningen i de danske moderselskaber var 7 pct. fra 15.100 til 16.200 ansatte med FoU-opgaver. Til sammenligning har der i..

23/04-13 - Pressemeddelelse

Små virksomheder lægger mest op i skyen

Små danske virksomheder bruger cloud computing til flere formål end de større virksomheder. Cloud computing er it-service, der leveres og benyttes via internettet. Når man ser på brugerne af cloud computing i 2012, benyttede 37 pct. af virksomhederne med 10-19 ansatte sig af mindst fem services..

16/01-13 - Pressemeddelelse

Bornholmske børn får flest navne

De bornholmske børn får flest navne, mens børnene i Københavns omegn er dem, der får færrest navne. Af de 1-9-årige børn i Københavns omegn er det 23 pct., der kun har ét fornavn og ét efternavn, mens det samme kun gælder for 13 pct. på Bornholm. 23 pct. af børnene på Bornholm har min..

04/12-12 - Pressemeddelelse

Eksporten til BRIK fordoblet på seks år

I 2011 eksporterede Danmark varer for 35 mia. kr. og tjenester for 30,4 mia. kr. til de fire BRIK-lande, Brasilien, Rusland, Indien og Kina. I 2005 eksporterede Danmark varer for 18,4 mia. kr. og tjenester for 15,7 mia. kr. til de fire lande. Målt i løbende priser er eksporten således næsten for..

03/12-12 - Pressemeddelelse

Ældre indvandrere forsvinder fra jobmarkedet

Jo ældre borgerne i Danmark bliver, desto større bliver forskellen i beskæftigelsesfrekvensen mellem personer med dansk oprindelse og ikke-vestlige indvandrere. Den største forskel findes hos de 50-59-årige, hvor mænd med dansk oprindelse har en beskæftigelsesfrekvens, der er 36 procentpoint ..

15/11-12 - Pressemeddelelse

Flere højtuddannede kvindelige iværksættere

Næsten hver tredje kvindelige iværksætter i Danmark har mindst en mellemlang videregående uddannelse bag sig. Fra 2001 til 2010 er andelen af kvindelige iværksættere med enten en mellemlang eller lang videregående uddannelse steget fra 19 til 32 pct. Andelen af højtuddannede mænd, som start..

23/10-12 - Pressemeddelelse

Et portræt af befolkningen på 65+

Hvordan står det til med de ældres boligforhold, indkomster, sundhed, uddannelsesniveau og en række andre aspekter? Det kan du læse om i den nye publikation 65+, som Danmarks Statistik udgiver i dag. Publikationen giver et indblik i de ældres liv, arbejdsliv og sociale situation. Få en smagsp..

13/09-12 - Pressemeddelelse

Indkomsten efter skat er steget

Den gennemsnitlige disponible indkomst pr. skattepligtig dansker steg fra 181.700 kr. i 2009 til 195.500 kr. i 2010. Det skyldes især tre forhold: Renteudgifterne faldt med 19,3 pct. i forhold til året før, overførselsindkomster steg med 6,7 pct., og erhvervsindkomsterne voksede med 1,8 pct. Det..

13/09-12 - Pressemeddelelse

Hvordan måler man fattigdom?

Der har i Danmark været debat om fattigdom og måling af fattigdom. I en ny publikation fra Danmarks Statistik om danskernes levevilkår sættes der særlig fokus på måling af fattigdom.Både Eurostat og OECD anvender begrebet "i risiko for fattigdom", men definerer det forskelligt. Eurostat defi..

16/08-12 - Pressemeddelelse

Flere fyldte digitale indkøbskurve

73 pct. af danskerne vælger ind imellem at klikke på køb-knappen i stedet for at gå i butikker. De ældre køber sjældnere ind digitalt, men fire ud af ti 65-74-årige valgte i 2012 digitale køb. Hvor de ældre oftest fylder rejser, bøger og medicin i kurven, går de 16-24-årige e-handlende ..

14/06-12 - Pressemeddelelse

Tværsnit af Danmark anno 2012

Vi danskere sidder i gennemsnit foran fjernsynet 3 timer og 18 minutter dagligt. Næsten halvdelen af tiden er det musik, underholdning og dramatik, der løber over skærmen, mens vi kun bruger en fjerdedel af tiden på at se nyheder. 15 pct. af tiden ser vi programmer inden for undervisning, oplysn..

14/03-12 - Pressemeddelelse

Et portræt af Danmark og danskerne

I dag udkommer Danmark i tal 2012 i en ny og moderniseret udgave. Hæftet giver et kortfattet portræt af Danmark og danskerne lige nu. Hvordan står det til med samfundsøkonomien, vores kulturelle vaner, uddannelsesniveauet, betalingsbalancen og meget andet? Få en smagsprøve på Danmark i tal 20..Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire