Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
17/07-07   -   Pressemeddelelse

Stigende behov for kvindelige it-kompetencer

Efterspørgslen på it-kompetencer er fortsat stigende. Samtidigt efterlyses flere kvindelige it-professionelle. Det fremgår af seneste udgave af CIO ViewPoint fra DANSK IT.

Positiv udvikling

Udover et generelt behov for kvalificeret arbejdskraft på it-området er der en stigende interesse for it-professionelle med forretningsforståelse. It-cheferne er stadigt mere positive over for de nyuddannedes evner, men opfatter samtidig uklare karriereveje som en barriere for større søgning til it-uddannelserne. Dog mener it-cheferne også, at it-karrierevejen er mere gennemskuelig i dag end for 2 år siden. Og samtidigt påtager it-cheferne sig en betydelig rolle i opgaven med at gøre it-uddannelse til et mere attraktivt studievalg. Og så appelleres der til kvinderne om at se positivt på mulighederne i it-jobs.

Rapportens samlede konklusioner kan læses i CIO ViewPoint.

Lars Mathiesen, Direktør, Koncernudvikling og IT, Nykredit og Formand for DANSK IT udtaler:

"Informationsteknologi får stadig større betydning i innovationen af både danske virksomheder og den offentlige sektor. Derfor er det glædeligt, at it-cheferne fokuserer på større forretningsforståelse i it-funktionerne.

Efterspørgslen efter udviklings- og it-medarbejdere har igen i år været stigende. Det er derfor vigtigt, at der for alvor sættes ind på at tiltrække flere unge til it-uddannelserne. Det er ikke mindst beklageligt, at så få piger søger ind i it-området.

Men også befolkningens almindelige viden om anvendelse af basal it bør højnes. Det er samfundsmæssigt problematisk, at halvdelen af danskerne ikke har nødvendige basale færdigheder til at anvende it. Der bør være en fælles indsats, hvor vi både i foreningen DANSK IT og som it-chefer gerne aktivt medvirker."

It-chefpanelet og CIO ViewPoint

DANSK IT`s it-chefpanel er sammensat af 184 it-chefer fra den private og offentlige sektor. Siden 2005 har DANSK IT adspurgt paneldeltagerne om deres holdning til uddannelse og ansættelse i it-branchen og erhverslivet generelt.

It-chefpanelets holdninger udgives i publikationen CIO ViewPoint. Tidligere udgivelser kan rekvireres via DANSK IT´s hjemmeside eller ved henvendelse til DANSK IT´s sekretariat.

Relevant information

http://www.dansk-it.dkPressekontakt


Firma

DANSK IT
Bredgade 25 A
1260 København K, Danmark

  33 11 15 60
  33 93 15 80

http://www.dansk-it.dk

Modtag nyheder fra DANSK IT på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire