Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
04/05-10   -   Pressemeddelelse

Styringsparadigmer i den offentlige sektor til debat

Ny udgivelse fra DJØF Forlag:

"Styringsparadigmer i den offentlige sektor"

af Leon Lerbog

1. udgave 2010
311 sider, hæftet
Pris kr. 550,- (inkl. moms)
ISBN 978-87-574-1866-8
Jurist- og Økonomforbundets Forlag

I 2007 var Leon Lerborg medforfatter til kronikken "Tilgiv os - vi vidste ikke, hvad vi gjorde" (Politiken 23.03.07), der var med til at skabe debat om styringstænkningen i det offentlige. Nu udgiver han bogen "Styringsparadigmer i den offentlige sektor", der udgør et mere systematisk, overordnet bidrag til diskussion af styringen af den offentlige sektor i Danmark.

"Styringsparadigmer i den offentlige sektor" er et forsøg på at finde nye veje i styringen af den offentlige sektor uden at promovere en enkelt ny styringsteknologi i stil med kontraktstyring, benchmarking, refleksiv ledelse eller lignende. Bogen postulerer heller ikke et "paradigmeskift", der sætter New Public Management, selvstyrende teams eller kompetenceudvikling i skammekrogen som fejltagelser eller udtryk for fortidens industrisamfund. I det hele taget er bogen ikke et forsøg på et opgør mod eksisterende styringsopfattelser og styringsteknologier. Det bogen tager afstand fra, er ensidighed, skyttegravskrige og manglende refleksion.

Bogen består af en diskussion af seks styringsparadigmer: Det bureaukratiske, det professionelle, New Public Management i en markedsvariant og i en kontraktvariant, det humanistiske styringsparadigme og det relationelle styringsparadigme. Den argumenterer for, at alle disse styringsparadigmer har styrker, men at de ligeledes kan skabe problemer, hvis de dyrkes overdrevet eller ensidigt. Den bedste styring opnås således når styringsparadigmerne kombineres i forskellige doser, der afhænger af om der er tale om eksempelvis en børnehave eller et skattecenter såvel som af den enkelte institutions situation.

Ud over specifikke styringsparadigmer ser bogen nærmere på, hvor styringstænkningen kan tænkes at bevæge sig hen i fremtiden. Den afviser, at det er fornuftigt at finde på flere styringsteknologier. Der er faktisk allerede så rigeligt! Men måske der er perspektiv i at basere sig på organisationstænkning, som er mindre rationalistisk, som lægger mindre vægt på styrbarhed, som betoner konflikter, forskellige perspektiver, uenighed, paradokser og lignende? Måske der er perspektiv i at opfinde et egentligt innovationsparadigme? Eller et paradigme, der gør op med tryghed, kontrol, forudsigelighed, koordination og styrbarhed til fordel for menneskelig udvikling og frihed?

Bogen slutter af med at overveje, om moderniseringen af den offentlige sektor skal søges udenfor den offentlige sektor selv - i dens relationer til medier, politikere, interesseorganisationer og borgerne? Måske er det her, at roden til en ny styringstænkning ligger?

Bogen er forsynet med en prolog af Per Hansen, afdelingschef i Undervisningsministeriet og formand for de offentlige chefer i DJØF, samt en epilog af Klaus Majgaard, Børne- og Kulturchef i Odense Kommune og formand for Børne- og Kulturchefforeningen. Dette indikerer de store forventninger, der er til denne bogs evne til at bidrage til fornyelsen af den offentlige sektor i Danmark

Relevant information

http://www.djoef-forlag.dk


Pressekontakt


Firma

DJØF Forlag
Lyngbyvej 17
2100 København Ø, Danmark

  39135515

http://www.djoef-forlag.dk

Modtag nyheder fra DJØF Forlag på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire