Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
14/10-10 - Pressemeddelelse

Portræt af en af juraens mestre

"Alf Ross - Et liv"af Jens Evald1. udgave 2010 - 407 sider, indbundetJurist- og Økonomforbundets ForlagPris kr. 400,-Denne rigt illustrerede biografi fortæller om den internationalt kendte danske retsvidenskabsmand og retsfilosof Alf Ross' personlige og professionelle liv. Bogen er på én gan..

14/10-10 - Pressemeddelelse

Gode råd til planlægning af alderdommen

"Når jeg bliver gammel"af Annette Johannesen1. udgave 2010 - 144 sider, hæftetNyt Juridisk ForlagPris kr. 198,-Vi lever længere og længere. Mange glæder sig til livet uden arbejde, men en del er også ængstelige for, at det kan blive en tid med sygdom, nedsatte funktioner, dårlig adgang til h..

14/10-10 - Pressemeddelelse

Ny bog med råd til at føre egen retssag

"Få ret"af Christian Dahlager1. udgave 2010 - 144 sider, hæftetNyt Juridisk ForlagPris kr. 198,-Med Folketingets vedtagelse af småsagsreformen er det nu muligt at føre sin egen retssag uden hjælp fra en advokat. Det kan spare både tid og omkostninger.I "Få ret" kan du læse, hvordan en småsa..

04/10-10 - Pressemeddelelse

Fængslende læsning - Danmarks arresthuse i ord og billeder

Ny titel fra DJØF Forlag:"Danmarks Arresthuse"Peter Garde, Torben Rasmussen & Jens Tolstrup (red.)Så længe der har været lov og ret i Danmark, og forbrydelser er blevet straffet, har der været fængsler og arresthuse. I begyndelsen var straffene enten bøde eller legemsstraf, herunder dødsstra..

09/09-10 - Pressemeddelelse

Det besværlige ansvar for sygehusene

Regionsrådene har efter sundhedslovens § 74, stk. 1 ansvar for at varetage sygehusvæsenets opgaver. Reglen overlader regionerne et skøn og forpligter dem til at fastsætte - og prioritere sygehusvæsenets opgaver.Det er i en situation med begrænsede ressourcer ikke muligt at tilbyde alle beha..

09/09-10 - Pressemeddelelse

Gode råd til nye studerende fra studievejledningens grand old man Jakob Lange

"Jeg skal studere"af Jakob Lange144 sider, hæftetNyt Juridisk ForlagPris kr. 198,-- Hvad er det rigtige studium for mig, og opfylder jeg adgangskravene? - Hvordan får jeg økonomien til at hænge sammen, og hvad med bolig? - Hvordan får jeg et godt studieliv? Ovenstående spørgsmål er blandt de..

08/09-10 - Pressemeddelelse

Offentligt eller privat? - ny bog om historiske og aktuelle udfordringer i politik og økonomi

Forholdet mellem offentligt og privat er et helt centralt tema i diskussionen af samfundets udviklingsretning i det 21. århundrede. Hvilken rolle skal staten og kommunerne spille i samfundsøkonomien? Hvor meget skal overlades til markedskræfterne? Og hvilke erfaringer kan vi bygge på i den vider..

19/05-10 - Pressemeddelelse

Få netværket til at fungere!

Ny bog fra DJØF Forlag giver et sjældent praksisbaseret indblik i at arbejde strategisk med netværk som organisationsform:"Hvad vil I med netværk?Om de strategiske beslutninger bag værdiskabende netværksprogrammer"af Tore Wanscher, Andreas Rønne Nielsen & Eva BeckmannNetværk vinder frem som ..

04/05-10 - Pressemeddelelse

Styringsparadigmer i den offentlige sektor til debat

Ny udgivelse fra DJØF Forlag:"Styringsparadigmer i den offentlige sektor"af Leon Lerbog1. udgave 2010 311 sider, hæftetPris kr. 550,- (inkl. moms)ISBN 978-87-574-1866-8Jurist- og Økonomforbundets ForlagI 2007 var Leon Lerborg medforfatter til kronikken "Tilgiv os - vi vidste ikke, hvad vi gjorde"..

23/03-10 - Pressemeddelelse

Ligebehandling af mænd og kvinder

Ny bog fra DJØF Forlag:Ligestillingslovene bd. 2Ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselloven og barselsudligningsloven og loven om forsikring, pension og lignendeMed kommentarer af Agnete Andersen, Ruth Nielsen & Kirsten PrechtDette andet bind af ligestillingslovenes 6. udgave beskriver og ana..

12/03-10 - Pressemeddelelse

Få overblik over den nye selskabslov

Selskabsloven med kommentarer indeholder en samlet fremstilling af den danske selskabslov, der i løbet af 2010 afløser aktie- og anpartsselskabsloven. Bogen er en guldgrube af konkret viden og giver læseren et samlet overblik over den danske selskabslov, paragraf for paragraf.Bogen kommenterer og..

22/02-10 - Pressemeddelelse

Juridiske organisationsformer for erhvervsmæssig virksomhed

Ny bog fra Jurist- og Økonomforbundets Forlag:Selskabsformerne- lærebog i selskabsretaf Lars Hedegaard Kristensen & Noe MunckDenne 6. udgave af "Selskabsformerne" er en nødvendig opdatering af værket som følge af den nye aktie- og anpartsselskabslov (selskabsloven) af 2009, og dennes indflydels..

18/02-10 - Pressemeddelelse

Ny bog om aftaler ved overdragelse af fast ejendom

Bogens titel:Fast ejendom Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse"Fast ejendom er nok kommet for at blive" konstaterer Carsten Munk-Hansen i forordet til sin bog "Fast ejendom". Dermed følger også et behov for en bog som "Fast ejendom", der giver læseren en fremstilling af aftaler o..

12/02-10 - Pressemeddelelse

Ny bog om, hvad banker må og ikke må

BANKJURA- UDVALGTE EMNERI de seneste år har der været stor fokus på pengeinstitutterne - ikke mindst i lyset af den finansielle krise. Også juraen vedrørende pengeinstitutter har været genstand for stigende interesse, hvilket er baggrunden for denne bog om udvalgte emner indenfor bankjura.Bank..

12/02-10 - Pressemeddelelse

Ny lovkommentar til den kommunale styrelseslov

Lov om kommunernes styrelseNormalforretningsorden Med kommentarer af Hans B. Thomsen, Pernille Christensen & Lise Brandi-HansenDen kommunale styrelseslov er blevet ændret adskillige gange de senere år som følge af bl.a. kvalitetsreformen og aftalerne om kommunernes økonomi. Ændringerne omfatter..

05/02-10 - Pressemeddelelse

Skab klare retningslinjer for personaleledelse

PersonalehåndbogenJura og HRaf Lene Court-Payen, Kira Brøndholt Johnson & Mette Klingsten Både store og små virksomheder har behov for at fastlægge retningslinjer for virksomhedens langsigtede og kortsigtede personaleledelse, således at der skabes klarhed, ensartethed og struktur i forhold t..

22/01-10 - Pressemeddelelse

Ny bog kortlægger den retlige side af stress på arbejdet

I det moderne arbejdsliv bliver stress mere og mere udbredt. Alle kender nogen der er - eller har været sygemeldt med stress i længere tid.Og stress har store omkostninger - ikke blot for det enkelte menneske, men også for arbejdsmarkedet som helhed.Alligevel er de mange stressrelaterede sygemeld..

12/01-10 - Pressemeddelelse

Ny bog fra DJØF Forlag sætter fokus på pengeinstitutternes rådgivningsansvar

Pengeinstitutternes rådgivningsansvar ved værdipapirhandel af Thue HagenauPengeinstitutternes forretningsområde har gennemgået en kraftig udvikling gennem de seneste 20 år. Hvor de tidligere drev egentlig indlåns- og udlånsvirksomhed har pengeinstitutterne i dag udviklet sig til finansielle s..

12/01-10 - Pressemeddelelse

Tankevækkende bog om ret og privatliv på internettet

I retssystemet er det anerkendt, at enhver har en ret til en beskyttelse af sit privatliv og at enhver har en personlighed, der bør værnes imod misbrug. Men i bogen "Ret, privatliv og teknologi", der netop er udkommet i en ny og forbedret udgave, fortæller forfatterne, hvordan den moderne teknolo..

08/01-10 - Pressemeddelelse

Ny udgave af "Politiloven med kommentarer" fra DJØF Forlag

PolitilovenMed kommentarer af Ib HenricsonPolitiloven, der trådte i kraft d. 1. august 2004, beskriver de regler, der regulerer politiets arbejde. Ud over at regulere politiets indgreb uden for straffeprocessen indeholder loven tillige udtømmende bestemmelser om politiets magtanvendelse såvel ind..Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire