Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
08/09-10   -   Pressemeddelelse

Offentligt eller privat? - ny bog om historiske og aktuelle udfordringer i politik og økonomi

Forholdet mellem offentligt og privat er et helt centralt tema i diskussionen af samfundets udviklingsretning i det 21. århundrede. Hvilken rolle skal staten og kommunerne spille i samfundsøkonomien? Hvor meget skal overlades til markedskræfterne? Og hvilke erfaringer kan vi bygge på i den videre debat og beslutningsproces?

De sidste to-tre årtier har ført til nye relationer mellem det offentlige og det private. Voksende problemer med finansieringen har stillet velfærdsstaterne over for nye udfordringer. Fremvæksten af internationale organisationer og store multinationale virksomheder har skærpet konkurrencen, både mellem virksomhederne indbyrdes og mellem de nationale økonomier. En mere og mere markedsbaseret verdensøkonomi har sammen med tilbagevendende økonomiske kriser affødt en bølge af statsintervention i markedet - og en intens diskussion derom.

Bogen "Offentligt eller privat? Historiske og aktuelle udfordringer i politik og økonomi" indkredser og belyser en række udvalgte problemer og diskussioner fra mødet mellem det offentlige og det private, med centrale eksempler fra både den aktuelle diskussion og et længere tidsperspektiv.

Bogen er opbygget som en række eksempler på, hvordan man kan studere forholdet mellem privat virksomhed og individuel ageren på den ene side og statslig regulering og offentlige organisationer på den anden. Bidragene er koncentreret om tre temaer:

- International politisk økonomi mellem stat og marked
- Mellem private virksomheder og statslige interesser i Danmark: Koordination og konkurrence
- Politisk kultur: Forholdet mellem offentligt og privat i politisk-økonomiske organisationer og som tema i det offentlige rum.

Bogen er redigeret af Lars Bo Kaspersen, Joachim Lund & Ole Helby Petersen, der alle har tilknytning til International Center for Business and Politics, Copenhagen Business School.

Indholdsoversigt

Forord
Indledning

DEL I. International politisk økonomi mellem stat og marked

Innovationspolitik og institutionel konkurrenceevne i Danmark
Kinas frie marked - hvorfor grænsen mellem stat og marked så let overskrides
Myten om de store danske virksomheder i globaliseringen
Gode gerninger betaler sig ... - men er den internationale regulering af virksomheder tilstrækkelig?
Tysk-tyske handelsforbindelser 1945-1990
1759 - året da Storbritannien erobrede verdensherredømmet

DEL II. Mellem privat virksomhed og statslige interesser i Danmark: Koordination og konkurrence

Markedsbaseret styring af offentlige opgaver - et tilbageblik på det seneste årti
Virksomhedskonstruktion i en flexicurity-kontekst - Den udforskende virksomhed i samspillet mellem velfærdsinstitutioner og erhvervsliv
De territoriale forudsætninger for offentligt-privat samarbejde
Samfundet på operationsbordet - Knud Højgaard, ingeniørerne og vejvæsenets centralisering 1933-1951
Forandringstendenser i reguleringen af offentligt og privat - offentlig-private partnerskaber og udlicite-ring i de danske kommuner

DEL III. Politisk kultur: Forholdet mellem offentligt og privat i politisk-økonomiske organisationer

Hvor kommer alle de økonomiske ideer fra? Et projekt under udvikling
Kampen om den gode borger - mellem filantropi og velfærdsstat
Not lost in translation? Sproglig mangfoldighed som legitimeringsstrategi i det europæiske unionsprojekt
Mellem udenlandsk beundring og lokal ritualisering - institutionaliseringen af den bioteknologiske debat i Danmark
Flexicurity mellem "historiens" og "forandringens" mysterier
Dansk politisk kultur og minoriteternes politiske inklusion
De internationale økonomiske organisationers magt - organisatorisk personlighed og egocentrisk usikkerhed.

Bogdata:
Offentligt eller privat?
Historiske og aktuelle udfordringer i politik og økonomi
1. udgave 2010 - 323 sider, hæftet
Jurist- og Økonomforbundets Forlag
Pris kr. 450,-

Bogen er udkommet og kan bestilles hos din boghandler eller på
www.djoef-forlag.dk
For yderligere information er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Relevant information

http://www.djoef-forlag.dk


Pressekontakt


Firma

DJØF Forlag
Lyngbyvej 17
2100 København Ø, Danmark

  39135515

http://www.djoef-forlag.dk

Modtag nyheder fra DJØF Forlag på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire