Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
09/09-10   -   Pressemeddelelse

Det besværlige ansvar for sygehusene

Regionsrådene har efter sundhedslovens § 74, stk. 1 ansvar for at varetage sygehusvæsenets opgaver.
Reglen overlader regionerne et skøn og forpligter dem til at fastsætte - og prioritere sygehusvæsenets opgaver.

Det er i en situation med begrænsede ressourcer ikke muligt at tilbyde alle behandling straks, når behovet opstår.
Det betyder, at regionerne skal tage stilling til, hvem der skal have hvilken behandling og hvornår. Omvendt betyder reglen ikke, at regionsrådene frit kan prioritere opgavernes indhold og omfang.

I den nye bog, "Sygehusansvaret" undersøger forfatteren, om professionsnormerne udgør en nedre grænse for det ansvar, den enkelte region har for at varetage sygehusvæsenets opgaver. Undersøgelsen omfatter regionsrådenes ansvar for den faktisk udførte behandling.

Endvidere vurderes rækkevidden af regionsrådenes beføjelser, når sygehusvæsenets opgaver skal fastlægges. Bogen indeholder en udførlig gennemgang af retspraksis på området. Med udgangspunkt i trykt og utrykt domspraksis belyses de retlige - herunder de erstatningsretlige - konsekvenser af, at grænserne for disse skønsmæssige beføjelser overskrides.

"Sygehusansvaret" henvender sig til alle, der arbejder med planlægning og prioritering indenfor sundhedsvæsenet.
Endvidere henvender bogen sig til advokater og andre, der arbejder med ansvars- og erstatningsspørgsmål, der relaterer sig til sundhedsvæsenet.

Bogens forfatter, Kent Kristensen, har skrevet flere bøger og artikler om sundhedsjuridiske emner, herunder bøgerne Patienters retsstilling (2000) og Sundhedsjura (2008). Forfatteren erhvervede med "Sygehusansvaret, sundhedslovens § 74, stk. 1" den juridiske ph.d. grad ved Syddansk Universitet.

Bogen har følgende indhold:

Forord

Kapitel 1. Introduktion
Kapitel 2. Erkendelsesinteresse
Kapitel 3. Metodeovervejelser
Kapitel 4. Sygehuses behandlingsansvar
Kapitel 5. Ansvarsgrundlag
Kapitel 6. Behandling og skade
Kapitel 7. Erstatningsberettigende skader
Kapitel 8. Ansvarsnormen
Kapitel 9. Sundhedsfaglige hensyn
Kapitel 10. Tidsmæssige hensyn
Kapitel 11. Ressourcemæssige mindstekrav til Regionsrådet
Kapitel 12. Konklusion

Resumé
Litteraturfortegnelse
Domsregister
Stikordsregister

Fakta om bogen:
"Sygehusansvaret. Sundhedslovens §74, stk.1" af Kent Kristensen
1. udgave 2010 - 342 sider, hæftet
Jurist- og Økonomforbundets Forlag
Pris kr. 500,-

Relevant information

http://www.djoef-forlag.dk


Pressekontakt


Firma

DJØF Forlag
Lyngbyvej 17
2100 København Ø, Danmark

  39135515

http://www.djoef-forlag.dk

Modtag nyheder fra DJØF Forlag på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire