Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
04/10-10   -   Pressemeddelelse

Fængslende læsning - Danmarks arresthuse i ord og billeder

Ny titel fra DJØF Forlag:

"Danmarks Arresthuse"

Peter Garde, Torben Rasmussen & Jens Tolstrup (red.)

Så længe der har været lov og ret i Danmark, og forbrydelser er blevet straffet, har der været fængsler og arresthuse. I begyndelsen var straffene enten bøde eller legemsstraf, herunder dødsstraf, eventuelt fred-løshed eller forvisning. Frihedsberøvelse i strafferetsplejen fandtes typisk som opbevaring, hvad vi i dag ville kalde varetægtsfængsling, indtil anden straf kunne fuldbyrdes.

Til dette brug byggede man med tiden en række arresthuse, som i mange tilfælde endnu er i brug i dag.

I anledning af hundredårsjubilæet for Direktoratet for Kriminalforsorgen d. 1. oktober 2010 udkommer bogen Danmarks Arresthuse, der skildrer samtlige 36 fungerende arresthuse. Derudover beskriver bogen Københavns fængsler og de historisk mest interessante af de nedlagte arresthuse, herunder huset i Ribe, hvis arrestvæsens historie formentlig går længst tilbage af alle, og i Faaborg, hvor der er indrettet muse-um i den nedlagte arrest.

I flere byer indeholder arresterne de eneste beboere i de gamle ting- og arresthuse, efter at retterne er rykket ud i 2007. Teksten, der er udarbejdet af Peter Garde, følger hvert hus' historie, eventuelt tillige tid-ligere arresthuse i samme by, og de kendte personer, der har haft forbindelse med huset, enten som ansatte eller som indsatte.

Bogen er meget rigt illustreret, idet fotograf Svend Erik Andersen har gennemfotograferet samtlige huse, hvorefter to erfarne fængselsmænd, Torben Rasmussen og Jens Tolstrup har udvalgt fotografier derfra - og udarbejdet billedtekster - med henblik på at vise samtlige facetter af livet i arresthusene i dag.

"Danmarks Arresthuse"
1. udgave 2010 - 324 sider, indbundet
Jurist- og Økonomforbundets Forlag
Pris kr. 500,-

Relevant information

http://www.djoef-forlag.dk


Pressekontakt


Firma

DJØF Forlag
Lyngbyvej 17
2100 København Ø, Danmark

  39135515

http://www.djoef-forlag.dk

Modtag nyheder fra DJØF Forlag på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire