Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
02/04-13   -   Pressemeddelelse

Kan du færdes sikkert på den lokale lystbådehavn?

17 % af alle drukneulykker i Danmark, kan relateres til færden på havnen (note*), og 14 % af disse ulykker blev overværet af andre, der til trods for genoplivningsforsøg ikke var i stand til at redde et menneskes liv. Både sejlere og almindelige borgere bør kunne færdes sikkert på lystbådehavnen, men mange havne er rene dødsfælder.

En arbejdsgruppe på 100 aktive fritidssejlere (note **) fra det internetbaserede maritime netværk DUELIGHEDSKLUBBEN (note ***), har med udgangspunkt i de generelle anbefalinger fra FLID (note ****) lavet en prioriteringsliste over hvilket sikkerhedsudstyr en dansk lystbådehavn, som minimum bør have. En havn opfylder 100% af sejlerfolkets minimumskrav, hvis der kan svares JA til alle 10 spørgsmål.

Se dokumentation for undersøgelsen her:
http://duelighed.dk/sikker_havn/dokumentation_hvad_mener_sejlerfolket_2013.htm

1)
Finder du fastmonterede stiger langs alle kajer og på alle broer, med indbyrdes afstand på maks. 50 meter?
Stiger skal være mærket med fluorescerende farve, gå mindst 1 meter ned i vandet, og være forsynet med en bøjle som rager minimum 50 cm op over broen (som gør det muligt for en person at flytte sit tyngdepunkt så kroppen kan bevæges fra stigen og ind på broen)
JA ........ 12 %
NEJ ........ 0 %


2)
Finder du redningskranse med line langs alle kajer og på alle broer, med indbyrdes afstand på maks. 75 meter?
JA ........ 11 %
NEJ ....... 0 %

3)
Finder du løse redningsstiger langs alle kajer og på alle broer med indbyrdes afstand på maks. 75 meter?
Stigen skal være monteret med specielle beslag, der kan bruges som løftekroge (under hver armhule), hvorved en bevidstløs person hurtigt og nemt kan løftes på land
JA ........ 11 %
NEJ ....... 0 %

4)
Finder du redningshager med kroge (ca. 5 meter lang) langs alle kajer og på alle broer med indbyrdes afstand på maks. 75 meter, som kan bruges til at få fat i tøj, bælter e.l. og trække personer op til overfladen, hen til redningsstigen og op på stigens beslag?
JA ........ 11 %
NEJ ....... 0 %

5)
Findes der et oversigtskort placeret for enden af hver bådebro samt på centrale steder, f.eks. ved havnekontoret, som viser placeringen af sikkerhedsudstyret, og indeholder instruktioner i tilfælde af uheld/ulykker?
JA ........ 11 %
NEJ ....... 0 %

6)
Findes der en hjertestarter på havnen?
JA ........ 11 %
NEJ ....... 0 %

7)
Finder du håndildslukkere på mindst 6 kg. med indbyrdes aftand på maks. 75 meter?
JA ........ 9 %
NEJ ....... 0 %

8)
Er der alle steder udspændt tovværk eller kæde lige over vandet mellem pælene under broerne eller langs kajen, således at en person i vandet kan holde sig oven vandet og gå armgang til nærmeste stige?
JA ........ 9 %
NEJ ....... 0 %

9)
Findes der en førstehjælpskasse på havnen?
JA ........ 9 %
NEJ ..... 0 %

10)
Findes der en nødtelefon på havnen?
JA ........ 8 %
NEJ ..... 0 %

###

Note til journalister

- Jeg håber med nedenstående aktuelle og nye informationer, at kunne inspirere dig til, at tage en fotograf med til den lokale lystbådehavn, og lave en forårs-aktuel artikel om sikkerhedsforholdene på havnen, til glæde for såvel sejlere som landkrabber.

DUELIGHEDSKLUBBEN
Benjamin Kristensen, formand
Tlf: 88 96 17 07

###

Forslag vedr. spørgsmål til havnefogeden/havnechefen:

1) Når du har lagt havnens procentpoints sammen, forelægger et udtryk for sikkerhedsniveauet i den lokale lystbådehavn. (f.eks. at niveauet for havnens sikkerhedsudrustning er på 62 % af minimumskravene fra Duelighedsklubbens arbejdsgruppe)
Er dette tilfredsstillende for havnen?

2) Lav en opremsning af hvilket sikkerhedsudstyr havnen mangler i at være minimalt sikkerhedsudrustet iflg. Duelighedsklubbens prioriteringsliste.
Er der udsigt til, at havnen i løbet af 2-3 år kan opfylde minimumskravene?

3) Spørgsmål: Hvad gør havnen for at uddanne havnepersonale i førstehjælp og brandbekæmpelse?

NOTER:
(*) Kilde: Rapport om drukneulykker fra Statens Institut for Folkesundhed og Trygfonden
(**) Arbejdsgruppen er sammensat af aktive fritidssejlere fra hele Danmark. Se liste over deltagernes navne her: http://duelighed.dk/sikker_havn/navneliste.htm
(***) Foreningen DUELIGHEDSKLUBBEN arbejder på non-profit basis for at højne sikkerheden til søs ved hjælp af folkelig uddannelse og oplysning. Har udfoldet sig på www.duelighed.dk siden 2002. Vedtægter findes på hjemmesiden under "Hvem er vi?".
(****) FORENINGEN AF LYSTBÅDEHAVNE I DANMARK www.flidhavne.dk/sikker-havn-certificering

Relevant information

http://www.duelighed.dk


Pressekontakt


Firma

Duelighedsklubben
Gerdrupvej 150
4230 Skælskør, Danmark

  +45 88 96 17 07
  +45 88 96 17 07

http://www.duelighed.dk

Modtag nyheder fra Duelighedsklubben på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire