Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
11/11-16 - Pressemeddelelse

Fritidssejlerprøverne drukner i tåbelige regler!

Ifølge en varskoet ny bekendtgørelse, udarbejdet af Søfartsstyrelsen og Dansk Sejlunion, skal censorerne til fritidssejlerprøverne ikke længere være uafhængige, men håndplukkes af kursusudbyderne. Speedbådsbeviset skal erstatte den praktiske duelighedsprøve, og således være rygraden i den praktiske fritidssejleruddannelse. Dette har Duelighedsklubben advaret imod i følgende høringssvar:

04/01-16 - Pressemeddelelse

Fritidssejleruddannelserne brød sammen i 2015!

2015 blev desværre det år, hvor det blev klart for alle og enhver med øjne og ører, at duelighedsprøven og speedbådsprøven er løbet løbsk for Søfartstyrelsen, og at antageligt halvdelen af de beviser der blev udstedt i løbet af året, er blår i øjnene på de stakkels nye sejlere, som fejlagtigt går rundt og tror, at de nu er klædt på til at møde havet. Det kan blive et meget dyrt møde.

03/01-15 - Pressemeddelelse

Må jeg forære dit medie en gratis artikel om fritidssejlads?

Lad det være sagt med det samme: Denne artikel får fritidssejlerfolket hurtigt ud af hængekøjerne, idet der tages fat i et gammelt tabu og en drønfarlig praksis, nemlig at man bilder sig ind, at det altid er godt sømandsskab, at slæbe rundt med hinandens både. Denne "moral" presser mange fritidssejlere ud i situationer, som kan få alvorlige konsekvenser.

31/03-14 - Pressemeddelelse

Danske fritidssejlere kender ikke forskel på erhvervs- og fritidssejlads

Ny undersøgelse fra Duelighedsklubben dokumenterer, at der er meget langt fra Søfartsstyrelsens regelsæt til det praktiske liv som fritidssejler.

21/01-14 - Pressemeddelelse

Årets bedste lystbådehavne 2013

Årets "duksedrenge" blandt danske lystbådehavne, er nu kåret af aktive sejlere.

02/04-13 - Pressemeddelelse

Kan du færdes sikkert på den lokale lystbådehavn?

17 % af alle drukneulykker i Danmark, kan relateres til færden på havnen (note*), og 14 % af disse ulykker blev overværet af andre, der til trods for genoplivningsforsøg ikke var i stand til at redde et menneskes liv. Både sejlere og almindelige borgere bør kunne færdes sikkert på lystbådeh..

14/01-13 - Pressemeddelelse

10 i år med saltvand på nettet

I de sidste 10 år har flere end 2.500 danskere hentet daglig inspiration og visdom om maritime emner i den digitale klub, Duelighedsklubben.Med et lille pling på skærmen dukker den op på computeren. Trofast som et kronometer og stabilt som en oceandampers kurs har Duelighedsklubbens hærskare af..Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire