Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
19/09-11   -   Pressemeddelelse

Fødevarestyrelsens afgørelser om gult kort anulleres

Fødevareministeriets Klagecenter har afgjort ca. 150 klager over Fødevarestyrelsens afgørelser om at nedbringe antibiotikaforbruget. De påbud og forbud, som Fødevarestyrelsen har meddelt landmændene, er blevet ophævet

Fødevareministeriets Klagecenter har afgjort ca. 150 klager over Fødevarestyrelsens afgørelser om at nedbringe antibiotikaforbruget i svinebesætninger ("Gult kort antibiotika"). Klagecentrets afgørelser betyder, at de påbud og forbud, som Fødevarestyrelsen har meddelt landmændene, er blevet ophævet, og at gebyrerne på 5.500 kroner pr. landmand skal tilbagebetales. Baggrunden for afgørelsen er, at Fødevarestyrelsen har givet påbuddene og forbuddene på grundlag af et antibiotikaforbrug, som helt eller delvist lå forud for, at reglerne trådte i kraft.

Klagecentret har efter en grundig gennemgang af sagernes juridiske grundlag og med bistand fra Kammeradvokaten vurderet, at gult kort-bekendtgørelsen er anvendt med tilbagevirkende kraft, og at der ikke har været hjemmel til dette. Fødevarestyrelsen tager klagecentrets afgørelse til efterretning.

Alle landmænd, der har modtaget et gult kort på baggrund af et antibiotikaforbrug, der lå helt eller delvist før gult kort bekendtgørelsen trådte i kraft vil nu - uanset om de har klaget eller ej - få besked om, at påbud og forbud efter gult kort-bekendtgørelsen annulleres, og at gebyret tilbagebetales.

Nye gule kort til november
Reglerne om gult kort gælder stadig. Svinebesætningernes antibiotikaforbrug opgøres som et gennemsnit over ni måneder, og de besætninger, der overskrider grænseværdierne, modtager et gult kort.
Fødevarestyrelsen vil til november på ny udpege besætninger til et gult kort. På dét tidspunkt vil Fødevarestyrelsen nemlig kunne opgøre besætningernes antibiotikaforbrug ni måneder tilbage (perioden 1. januar 2011 til 30. september 2011), dvs. forbruget kan opgøres over en periode, hvor gult kort-bekendtgørelsen har været gældende i hele perioden.

Fakta
Gult kort-ordningen trådte i kraft den 3. december 2010 for at få reduceret det stigende antibiotikaforbrug i svineproduktionen. Siden indførelsen af ordningen er antibiotikaforbruget faldet med over 20 procent.

Kontakt
​For spørgsmål vedrørende klagesagsbehandlingen: Kontorchef Susie Hosainzadeh, tlf. 3395 1410.
For øvrige spørgsmål: Veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen, Per Henriksen, tlf. 4040 5171.

Relevant information

http://www.foedevarestyrelsen.dk


Pressekontakt


Firma

Fødevarestyrelsen
Mørkhøj Bygade 19
2860 Søborg, Danmark

  72 27 66 99

http://www.foedevarestyrelsen.dk

Modtag nyheder fra Fødevarestyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire