Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
23/09-11   -   Pressemeddelelse

Øko-landmænd skal stramme op

Fødevarestyrelsen og Plantedirektoratet fandt eksempler på både ulovlig opbevaring af lægemidler og brud på dyreværnsreglerne under en målrettet kontrol hos otte øko-landmænd

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold og Plantedirektoratet har gennemført en fælles økologikampagne med stikprøvekontrol hos otte særligt udpegede jyske, økologiske besætninger med malkekvæg og svin.

Myndighederne fandt eksempler på både ulovlig opbevaring af lægemidler og manglende optegnelser af, hvordan medicinen var brugt. Derudover afslørede kontrollen flere besætninger med brud på dyreværnsreglerne.

I en besætning blev der således konstateret grov og uforsvarlig behandling af dyr, ligesom der blev fundet manglende eller utilstrækkelig behandling af syge dyr hos flere landmænd.

Myndighederne fandt også dyr, der ikke havde adgang til vand, dyr, der ikke havde adgang til et tørt leje, kalve, der ikke kunne se og røre hinanden, og overtrædelser af økologireglerne om fodring.

Bøder og politianmeldelser
Seks af de otte besætningsejere er eller vil blive politianmeldt eller modtage administrative bødeforlæg. Derudover har seks besætningsejere fået påbud om at rette op på forhold vedrørende dyrevelfærd.

Besætningsejerne risikerer yderligere at blive trukket i deres EU-støtte som følge af overtrædelserne.

Tilsvarende aktioner i 2008-2010
Sammenlignet med de foregående tre års tilsvarende medicin- og økologiaktioner var der ved aktionen i 2011 færre overtrædelser af medicinreglerne, men flere overtrædelser vedrørende dyrevelfærd.

Fødevarestyrelsen og Plantedirektoratet har på et møde med branchen den 22. september 2011 præsenteret kontrolresultaterne og opfordret til initiativer, som kan sikre en bedre regelefterlevelse. Fødevarestyrelsen følger op med yderligere kontroller hos de økologiske besætninger.

Kontakt
​Vedrørende overtrædelser af dyreværnsloven og medicinreglerne:
Flemming Kure Marker, leder af Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold, tlf.: 72 27 52 21.


Vedrørende overtrædelser af økologireglerne:
Ane Frost Førde, chefkonsulent i Plantedirektoratet, tlf.: 45 26 35 43.

Relevant information

http://www.foedevarestyrelsen.dk


Pressekontakt


Firma

Fødevarestyrelsen
Mørkhøj Bygade 19
2860 Søborg, Danmark

  72 27 66 99

http://www.foedevarestyrelsen.dk

Modtag nyheder fra Fødevarestyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire