Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
01/08-13   -   Pressemeddelelse

Ny dansk serviceløsning giver et bedre flow til ejendomssupporten

IHLP Estate hedder iSpoc's nye serviceprodukt, som gør det mere enkelt og effektivt at håndtere serviceopgaverne på ejendomme, inventar og installationer, bl.a. gennem brug af QR-koder og smartphone-teknologi.

En dagligdag præget af af driftsforstyrrelser, samt kunder og kollegaer, som jonglerer med ens tid? Dette kombineret med dobbeltarbejde, svær adgang til relevante informationer og tunge arbejdsgange, når man er rundt og levere support. Sådan var og er virkeligheden i mange organisationer når det handler om IT-afdelinger, og sådan er det også når det kommer til organisationens ejendomsservicefunktion, har man konkluderet i udviklingsafdelingen hos det danske softwareselskab iSpoc.

Siden 2006 har iSpoc leveret serviceløsninger til at optimere arbejdet for IT- og kundeserviceafdelinger, med afsæt i selskabets produkt IHLP. Og resultatet er, at IHLP-løsningerne i dag anvendes hos en lang række myndigheder og virksomheder landet over. Karakteristisk for IHLP er, at produktet er enkelt at anvende og med en fleksibilitet så man bl.a. har god integration til andre af organisationens systemer.

Om baggrunden for at tilbyde IHLP Estate til ejendomsservice-funktionerne udtaler teknisk direktør hos iSpoc Lennart Fuglsang Pedersen; "Vi har samarbejde med en lang række organisationer, hvor IT-afdelingerne i de senere år har investeret tid og ressourcer i at optimere og automatisere deres arbejdsprocesser fx gennem brug af IHLP. Når det handler om organisationernes ejendomsservice-funktioner, er mail og notesblokke stadig nogle af de mest udbredte værktøjer - naturligvis foruden de systemer, der overvåger temperaturer, vand, el osv.".

Nemmere opgavestyring
Når iSpoc ser at ejendomsservicefunktionerne kan have glæde af IHLP Estate er det fordi værktøjet ganske enkelt forbedrer flowet i det daglige arbejde, ved at opgaverne kan blive behandlet, løst og dokumenteret i en arbejdsgang: Fx kan servicemedarbejdere tilgå relevant viden ved at benytte serviceapp'en i IHLP Estate, og blot scanne QR-koderne, som de finder på de installationer, de supporterer rundt omkring. Teknologien giver medarbejderne genveje til viden om installationerne, og til relevant teknisk dokumentation. Noget der gør, at medarbejderne kan handle på et oplyst grundlag, også når de er ude på en lokalitet, hvor de skal træffe en hurtig beslutning.

Med IHLP Estate kan man også oprette sager på baggrund af billeder, man tager, når man er rundt. Og i stedet for at skrive længere tekster kan rapporteringen klares gennem kviksager, så en arbejdsgang kan håndteres vha. et foto og en kviksag. Dermed bliver det nemmere at dokumentere forsikringssager, og andre typer af sager, som kræver dokumentation vha. billeder og tekst.

Den bedre styring af opgaverne og større grad af mobilitet takket være smartphone-teknologien giver mindre dobbeltarbejde og en bedre adgang til relevant viden. Samtidig opnår organisationen en mere effektiv sagsbehandling, en bedre egenkontrol, og større gennemsigtighed i arbejdsgangene, forsikrer iSpoc.

IHLP Estate er hurtigt at komme i gang med. Iflg. iSpoc tager det 1-2 arbejdsdage at komme i gang med løsningen, og selskabet tilbyder den både som en installation i kundens egen infrastruktur, og som en Private Cloud-løsning gennem iSpoc. Økonomien ved en IHLP Estate løsning starter med et mindre engangsbeløb til at dække etablerings-omkostningerne, og så betaler man ellers blot et mindre månedligt beløb pr. medarbejder, der skal udstyres med løsningen.

Overvældende forhåndsinteresse for IHLP Estate
Selvom IHLP Estate først lige er lanceret, er den allerede under implementering i bl.a. flere af landets kommuner. Og søsterproduktet IHLP bliver i dag anvendt af bl.a. TV2 Danmark, Pihl & Søn, Social- og Integrationsministeriet, Tinglysningsretten, Odense Kommune, Flügger og AP Pension mfl. Ja faktisk er IHLP i Danmark så udbredt, at flere end 1 mio. mennesker i dag kan rekvirere serviceydelser gennem portaler, hvor IHLP ligger nedenunder og håndterer servicesagerne.

Vil du vide mere om IHLP Estate?
iSpoc kan kontaktes på telefon 70 231 291 og på websitet www.ispoc.dk/ihlp-estate er der information om IHLP Estate og mulighederne i løsningen.

Relevant information

http://www.ispoc.com


Billeder


Pressekontakt


Firma

iSpoc a/s
Langebrogade 5
1411 København K, Danmark

  +45 70 23 12 91
  +45 40 35 17 99

http://www.ispoc.dk

Modtag nyheder fra iSpoc a/s på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire