Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
10/02-16   -   Pressemeddelelse

Ny serviceplatform på Syddansk Universitet integrerer sociale medier og gør IT-servicen enkel og dynamiskI efteråret 2015 fik Syddansk Universitet en ny, tidssvarende serviceplatform. Hermed tog universitetet hul på en epoke med synlig og mangestrenget IT-service, som fungerer via forskellige selvbetjeningsformer, chat-support samt sociale medier. På blot tre uger var den nye serviceplatform forankret og mere end 150 medarbejdere uddannet i at bruge systemet.

Det var blandt andet ønsket om at opnå et bedre samspil mellem IT-servicefunktionen og universitetets studerende og ansatte, som fik Syddansk Universitet til at udskifte sin daværende serviceløsning. Tidligere bestod IT-servicen primært i, at man ringede op til en IT-medarbejder, når der var ting, som ikke fungerede. I dag har IT-service udviklet sig til en langt mere dynamisk, synlig og rådgivende funktion på Syddansk Universitet - og det afspejler sig i et mangfoldigt udbud af forskellige tjenester i det nye IT-servicesystem.

Enkel og tidssvarende IT-service
Det nye IHLP-system er kendetegnet ved at være enkelt og samtidig tilbyde en række forskellige former for selvbetjening. Og som supplement til de overskuelige selvbetjeningskanaler kan man få adgang til support via blandt andet chat og sociale medier.

Det blev den danske leverandør af serviceløsninger, iSpoc, som vandt udbuddet på implementering af en tidssvarende IT-serviceplatform: "Både IHLP-systemets enkelhed, men også iSpocs evne til at forstå vores behov og håndtere projektforløbet har bidraget til en god start på samarbejdet," udtaler IT-supportchef hos Syddansk Universitet, Claus Trap Christensen.

Sociale medier og Skype integreret
Syddansk Universitet fik inden for den aftalte tid en fuldt anvendelig serviceplatform, integreret med universitetets bagvedliggende systemer. Integrationen omfatter desuden diverse formularer, som sikrer en ensartet rapportering af de forskellige typer sager fra organisationens mere end 6.000 ansatte og 35.000 studerende.

Et af de nye tiltag, Syddansk Universitet og iSpoc har søsat, er at forbinde universitetets serviceplatform med forskellige sociale medier. Også Microsofts Skype for Business integreres, hvilket giver en endnu mere dynamisk serviceoplevelse for alle de forskellige brugergrupper, der findes på Syddansk Universitet.

Fuld implementering inkl. efteruddannelse på blot 3 uger
Projektet med at forankre den nye platform i hele universitetets organisation har været kendetegnet ved, at de aftalte rammer og retningslinjer for projektet blev fulgt. På lidt under tre uger fik iSpoc implementeret og forankret IHLP-serviceløsningen - og fik i samme periode uddannet mere end 150 medarbejdere i at anvende den nye IT-serviceløsning.

"Vi har været meget glade for den måde, iSpoc har implementeret IHLP her hos os, og har store forventninger til det fortsatte samarbejde med iSpoc," fortæller Claus Trap Christensen om samarbejdet.
Den projektansvarlige hos iSpoc, Marianne Bach, tilføjer: "Når vi kunne forankre IHLP hos Syddansk Universitet på den korte tid, der var afsat, var det også, fordi Syddansk Universitet havde lagt en god plan, som vi alle nøje fulgte."Billeder


Pressekontakt

Casper Bøgeholdt Andersen
Adm. direktør
  +45 70 23 12 91
  +45 40 35 17 99

Firma

iSpoc a/s
Langebrogade 5
1411 København K, Danmark

  +45 70 23 12 91
  +45 40 35 17 99

http://www.ispoc.dk

Modtag nyheder fra iSpoc a/s på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire