Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
19/10-11   -   Pressemeddelelse

Netselskab truede med at lukke for strømmen

Netselskabet, der transporterer din el, må kun lukke for strømmen, hvis det har en begrundet mistanke om, at du ikke fremover vil betale dine elregninger. Det viser en sag fra Ankenævnet på Energiområdet.

Et erstatningskrav for en ødelagt elmåler må ikke føre til, at netselskabet, der transporterer din el, truer med at lukke for strømmen.

Det viser en sag fra Ankenævnet på Energiområdet, hvor en forbruger kontaktede sin elinstallatør, da der var opstået en kortslutning i en elmåler. Elinstallatøren udskiftede den ødelagte elmåler, og kort efter modtog forbrugeren en regning fra sit netselskab, der krævede erstatning for den ødelagte elmåler. Forbrugeren afviste dog, at han var skyld i skaden.

Efter at forbrugeren flere gange havde nægtet at betale for den nye elmåler, varslede netselskabet, at det ville lukke for strømmen.

Sagen endte i Ankenævnet på Energiområdet, der afgjorde, at det i den konkrete sag var forbrugerens ansvar at dække udgifterne for den ødelagte elmåler. Ankenævnet fastslog dog samtidigt, at netselskabet ikke havde ret til at true med at lukke for strømmen, blot fordi forbrugeren ikke ville betale regningen for den nye elmåler.

"Sagen viser, at et netselskab kun må lukke for strømmen, hvis det har en begrundet mistanke om, at forbrugeren ikke fremover vil betale sine elregninger, og det var der ikke noget, der tydede på i denne sag," siger jurist i Ankenævnet på Energiområdet, Troels Felskov-Lihme.

Hvornår må netselskabet lukke for strømmen?
Troels Felskov-Lihme forklarer, at et erstatningskrav eller en enkelt ubetalt regning ikke må føre til, at netselskabet lukker for strømmen. Hvis du fx ikke har betalt din elregning, kan netselskabet opkræve rykkergebyrer af dig. I sidste ende kan netselskabet sende kravet til inkasso.

For at kunne lukke for strømmen skal netselskabet dog have en begrundet mistanke om, at du ikke fremover vil betale dine elregninger.

"Netselskabet skal varsle dig, hvis de lukker for strømmen. Du skal desuden have mulighed for at afværge lukningen af din strøm. Det kan du gøre ved at stille økonomisk sikkerhed for fremtidige betalinger enten via et depositum eller en bankgaranti," siger Troels Felskov-Lihme.

Værd at vide om betaling af elregninger
· Betalingsfristen på regningen bør indeholde et månedsskifte.
· El- eller netselskabet kan opkræve rykkergebyrer af dig, hvis du ikke har betalt din regning til tiden. Det må dog højst opkræve tre rykkergebyrer, som max må koste 100 kr. stykket, og der skal gå mindst 10 dage mellem hver.
· El- eller netselskabet kan sende kravet til inkasso, hvis du ikke betaler. Selskabet skal dog varsle dig om dette og give dig en frist på 10 dage at betale i. Når et krav er sendt til inkasso, risikerer du desuden at skulle betale inkassoomkostninger til advokaten eller inkassobureauet, hvis selskabets krav er rigtigt.
· Netselskabet må ikke lukke for strømmen, medmindre det har en begrundet mistanke om, at du ikke i fremtiden vil betale din elregning.
· Netselskabet må derfor ikke true med at lukke for strømmen for at inddrive hidtil ubetalte regninger hos dig.

På forbrug.dk finder du et nyt tema om el, hvor du kan læse mere om fx elregninger, kontrakter og flytninger.

Relevant information

http://www.forbrug.dk


Pressekontakt


Firma

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Amagerfælledvej 56
2300 København S, Danmark

  72 26 80 20

http://www.forbrug.dk

Modtag nyheder fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire