Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
31/01-17   -   Pressemeddelelse

De kunstneriske uddannelser under lup

Kulturminister Mette Bock har bedt rektor Henrik Sveidahl om at forestå en overordnet analyse af det kunstneriske uddannelsesområdes samlede organisering og institutionsstruktur. På baggrund af analysen skal Henrik Sveidahl komme med anbefalinger, som kan ruste de kunstneriske uddannelsesinstitutioner til fremtiden.

Kulturminister Mette Bock siger:
"Vi har en række kunstneriske uddannelsesinstitutioner i Danmark, som står stærkt, og som formår at uddanne til højeste niveau. Verden omkring institutionerne forandrer sig imidlertid, og det gør kravene til institutionerne også. De kunstneriske uddannelsesinstitutioner står samlet set overfor en række fælles udfordringer på det administrative, økonomiske og indholdsmæssige plan, som det er nødvendigt, at vi forholder os til, hvis uddannelserne skal rustes til fremtiden.

Jeg vil gerne have et modigt og fagligt velfunderet bud på, hvordan uddannelsesinstitutionerne kan møde disse udfordringer. Derfor har jeg bedt Henrik Sveidahl, rektor for Rytmisk Musikkonservatorium, om at forestå en analyse af de udfordringer, som de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner står overfor, og om at give sit bud på, hvordan vi bedst organiserer uddannelserne, så de er rustet til fremtiden.

Henrik Sveidahl er mangeårig rektor for Rytmisk Musikkonservatorium og var i en årrække en del af formandskabet for Kulturministeriets Rektorer. Han har både et solidt overblik over det videregående uddannelsessystem og et detaljeret indblik i de udfordringer, institutionerne møder i deres hverdag. Jeg er derfor ikke i tvivl om, at han er den rette til opgaven."

Baggrund for analysen
For at ruste de kunstneriske uddannelser bedst muligt til fremtiden har kulturministeren bedt Henrik Sveidahl om at forestå en overordnet analyse af Kulturministeriets kunstneriske uddannelsesinstitutioners fælles rammevilkår. Analysen vil have fokus på de nuværende og fremtidige udfordringer og krav, som institutionerne står overfor, og skal komme med anbefalinger til uddannelsesområdets fremtidige organisering og struktur. Kulturministeren vil ikke være bundet af anbefalingerne.

Henrik Sveidahl skal indgå i dialog med rektorer, undervisere, studerende og aftagere fra hele Kulturministeriets uddannelsesområde, og skal inddrage international viden og internationale erfaringer i sit analysearbejde. Henrik Sveidahl skal aflevere sine anbefalinger til kulturministeren oktober 2017.

Pressekontakt

Kulturministeriets pressetelefon
  +45 2276 5116

Firma

Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K, Danmark

  25 47 21 07

http://www.kum.dk

Modtag nyheder fra Kulturministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire