Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
22/05-17 - Pressemeddelelse

Kulturministeren spørger befolkningen til råds om dansk medieindhold

Kulturminister Mette Bock lancerer i dag antennerneude.dk, hvor alle frem til september kan komme med input til, hvilket dansk medieindhold, de vil se, lytte til eller læse på tv, i radio, aviser eller på nettet fremover. Ministeren tager samtidig på en "generationsrejse" i hele landet for at få input fra befolkningen.

22/05-17 - Pressemeddelelse

Kulturministeren spørger befolkningen til råds om dansk medieindhold

Kulturminister Mette Bock lancerer i dag www.antennerneude.dk, hvor alle frem til september kan komme med input til, hvilket dansk medieindhold, de vil se, lytte til eller læse på tv, i radio, aviser eller på nettet fremover. Ministeren tager samtidig på en "generationsrejse" i hele landet for at få input fra befolkningen.

18/05-17 - Pressemeddelelse

Personer med syns- og læse-handicap sikres bred adgang til litteratur i hele EU

Personer med syns- og læsehandicap sikres med ny aftale i EU bred adgang til litteratur i hele EU. Med den nye aftale kan Danmark opretholde den brede adgang til litteratur for personer med syns- og læsehandicap, samtidig med at forfattere og forlag sikres betaling.

18/05-17 - Pressemeddelelse

Danmarkskanon rykker ud i klasselokalerne

Danmarkskanonen rykker ud på skolerne, hvor eleverne får mulighed for at debattere de danske værdier. Kulturminister Mette Bock og undervisningsminister Merete Riisager lancerer i dag et helt nyt undervisningsmateriale og konkurrencen #klassenskanon.

17/05-17 - Pressemeddelelse

Teatre fritages for selskabsskat

De selvejende teatre sikres fremover en skattefritagelse af deres overskud, som de dermed får større frihed til at disponere over.

09/05-17 - Pressemeddelelse

Mette Bock åbner den danske pavillon i Venedig

Kulturminister Mette Bock åbner torsdag den 11. maj udstillingen "influenza. theatre of glowing darkness" i Den Danske Pavillon på Venedig Biennalen i Italien. Udstillingen er skabt af den danske billedkunstner Kirstine Roepstorff og kan opleves frem til den 26. november 2017.

24/04-17 - Pressemeddelelse

Rane Willerslev bliver ny direktør for Nationalmuseet

Kulturminister Mette Bock har ansat professor Rane Willerslev som ny direktør for Nationalmuseet.

19/04-17 - Pressemeddelelse

Breddeidrætsprojekter får flere borgere i bevægelse

Breddeidrætsprojekter i syv kommuner har vist, at det er muligt at nå borgere, som ikke normalt ville dyrke idræt og motion. Det kræver, at man sammensætter målrettede tilbud. Kommuner og aktører på idrætsområdet mødes i dag for at dele viden og få inspiration, og kulturministeren håber, at kommunerne tager de gode erfaringer med hjem.

22/03-17 - Pressemeddelelse

Brobygning på højskoler motiverer udsatte unge til uddannelse

Et brobygningsforløb på højskoler og frie fagskoler motiverer udsatte unge i kontanthjælpssystemet til læring og uddannelse, viser evalueringsrapport fra Center for Ungdomsforskning.

21/03-17 - Pressemeddelelse

Nyt udvalg skal se på blankmedieordningen

Kulturministeren nedsætter et nyt udvalg, der skal se på hvilke lagringsmedier der skal være omfattet af blankmedieordningen, og hvilket kompensationsniveau rettighedshaverne har krav på. Det sker som et led i en kommende modernisering af blankmedieordningen.

20/03-17 - Pressemeddelelse

KVINFOs biblioteksopgaver flyttes til Det Kgl. Bibliotek

Kulturminister Mette Bock har besluttet at lægge KVINFOs bibliotek og Det Kgl. Bibliotek sammen som led i konsolideringen af Kulturministeriets biblioteker. Sammenlægningen sker med virkning fra 1. januar 2018.

20/03-17 - Pressemeddelelse

Ny arbejdsgruppe skal fremtidssikre Folkeuniversitetet

Kulturministeren har nu nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til en mere decentral organisering af Folkeuniversitetet.

15/03-17 - Pressemeddelelse

Kulturministeren sikrer støtte til nyhedsmedier i grænselandet

Kulturministeren har i dag fremsat et nyt lovforslag, der skal sikre, at nyhedsmedier i grænselandet ikke udelukkes fra at få mediestøtte. Det har aldrig været hensigten at udelukke danske medier, der skriver til det danske mindretal i Sydslesvig eller det tyske mindretal i Sønderjylland.

14/03-17 - Pressemeddelelse

Kulturministeren nedsætter museumsråd for Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst

Kulturministeren nedsætter museumsråd for Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst. Museumsrådene skal styrke det daglige arbejde i museernes ledelser.

07/03-17 - Pressemeddelelse

Mette Bock er klar med plan for nye reformer

Efter 100 dage som kulturminister løfter Mette Bock sløret for en række nye reforminitiativer, der i de kommende år skal modernisere kulturpolitikken og styrke dansk kultur. Kulturministeren udpeger 10 konkrete indsatsområder.

02/03-17 - Pressemeddelelse

Vinderne af Kulturministeriets Forfatter- og Illustratorpris for børne- og ungdomsbøger er fundet

Kulturminister Mette Bock hædrer illustrator Lars Horneman for bogen 'Zenobia' og forfatter Hanne Kvist for bogen 'Dyr med pels - og uden'. Priserne overrækkes i Kulturministeriet i dag.

16/02-17 - Pressemeddelelse

Tre ministerier søsætter ny køreplan for international kulturudveksling

Kulturminister Mette Bock, udenrigsminister Anders Samuelsen og erhvervsminister Brian Mikkelsen løfter nu sløret for Danmarks nye strategi for internationale kulturudveksling. USA, det nære Europa og Asien (Kina, Japan og Sydkorea) er udpeget som geografiske fokusområder. Kunstnerisk frihed, mangfoldighed, ytringsfrihed og armslængde er blandt de nøgleværdier, som vil præge danske kulturindsatser i udlandet frem til 2020.

14/02-17 - Pressemeddelelse

Kulturministeren ønsker at skabe bedre balance i bygningsfredningsloven

Kulturministeren vil tage initiativ til ændring af bygningsfredningsloven på baggrund af Glumsø-sagen og en netop afsluttet gennemgang af fredede bygninger i Danmark.

13/02-17 - Pressemeddelelse

Nominerede til priser for børne- og ungdomsbøger er fundet

Tre forfattere er nomineret til 'Kulturministeriets Forfatterpris for børne- og ungdomsbøger', mens tre illustratorer er med i opløbet om at vinde 'Kulturministeriets Illustratorpris for børne- og ungdomsbøger'. Kulturminister Mette Bock overrækker priserne torsdag den 2. marts 2017 kl. 15:00 i Kulturministeriet.

03/02-17 - Pressemeddelelse

Mette Bock kickstarter kulturindsats i Japan

Kulturministeren er fra 6.-11. februar i Japan for at fremme den kulturelle udveksling og samarbejdet mellem Japan og Danmark. På programmet er blandt andet åbningen af en Skagensmaler-udstilling, besøg hos danske kunststuderende på udveksling og på jazzspillestedet SuperDeLuxe, som Copenhagen Jazz House samarbejder med.Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire