Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
15/03-17   -   Pressemeddelelse

Kulturministeren sikrer støtte til nyhedsmedier i grænselandet

Kulturministeren har i dag fremsat et nyt lovforslag, der skal sikre, at nyhedsmedier i grænselandet ikke udelukkes fra at få mediestøtte. Det har aldrig været hensigten at udelukke danske medier, der skriver til det danske mindretal i Sydslesvig eller det tyske mindretal i Sønderjylland.

Kulturminister Mette Bock siger:
"Det glæder mig, at vi med lovforslaget kan understøtte nyhedsmedier i grænselandet, som spiller en afgørende rolle i forhold til nyhedsformidling til danske og tyske mindretal på hver side af grænsen. Mediestøtten skal være med til at løfte den demokratiske debat og det folkelige fællesskab, og det gælder bestemt også de nationale mindretal i grænselandet.

Det har aldrig været hensigten at udelukke medierne i grænselandet fra at modtage mediestøtte. Derfor er jeg også glad for, at der i Kulturudvalget er fuld tilslutning til at gennemføre en præcisering i loven, så det sikres, at bl.a. Flensborg Avis ikke udelukkes fra at modtage mediestøtte fremover på grund af sine finansieringsforhold."

Baggrund
Lov om mediestøtte vedrører produktions- og innovationsstøtte til trykte og digitale medier. Formålet med loven er at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder af samfundsmæssig og kulturel karakter med henblik på styrkelse af det danske demokrati og den demokratiske debat i Danmark.

Konkret foreslås det, at mediestøttelovens bestemmelse om, at der ikke ydes tilskud til nyhedsmedier, såfremt den offentlige støtte udgør 50 procent eller mere af den samlede drift, ikke skal gælde for nyhedsmedier i grænselandet.

Lovforslag er fremsat i dag og forventes at træde i kraft den 1. juli 2017.

Pressekontakt

Kulturministeriets pressetelefon
  +45 2276 5116

Firma

Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K, Danmark

  25 47 21 07

http://www.kum.dk

Modtag nyheder fra Kulturministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire