Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
18/05-17   -   Pressemeddelelse

Personer med syns- og læse-handicap sikres bred adgang til litteratur i hele EU

Personer med syns- og læsehandicap sikres med ny aftale i EU bred adgang til litteratur i hele EU. Med den nye aftale kan Danmark opretholde den brede adgang til litteratur for personer med syns- og læsehandicap, samtidig med at forfattere og forlag sikres betaling.

Kulturminister Mette Bock siger:
"Jeg er stærk tilhænger af, at personer med syns- og læsehandicap har bred adgang til
litteratur. Med den nye aftale sikres der bred adgang til litteratur for personer med syns- og læsehandicap, samtidig med at forfattere og forlag sikres betaling for brug af deres
bøger.

Rettighedshaverne spiller en vigtig rolle i forhold til at sikre et godt udbud af materiale
til brug for personer med syns- og læsehandicap, og jeg er derfor tilfreds med, at vi med aftalen i vid udstrækning kan bevare et incitament for forfattere og forlag til at producere litteratur i handicapegnede formater."

Baggrund
EU-kommissionen fremsatte den 14. september 2016 et forslag til direktiv og
forordning, med det formål at omsætte Marrakesh-traktaten til europæisk lovgivning.
Direktivet har til formål at give mulighed for, at værker og andet beskyttet materiale,
fx bøger, tidsskrifter, aviser, blade og andet skriftligt materiale, herunder lydbøger og e-bøger, kan gøres tilgængelige i formater, der kan anvendes af personer med syns- og
læsehandicap.

Med direktivet bliver det muligt uden forudgående tilladelse fra rettighedshaverne for Nota at fremstille handicapegnede formater af bøger m.v. til brug for personer med syns- og læsehandicap. Danmark kan opretholde sine regler om, at rettighedshaverne skal have kompensation. Danmark vil også kunne fastsætte regler om, hvorvidt der ved vurderingen af niveauet for kompensationen skal tages højde for den mulige skade, som rettighedshaverne måtte lide. Det følger af aftalen, at medlemslande ikke kan beslutte, at personer med syns- og læsehandicap selv skal betale kompensationen til rettighedshaverne.

Direktivet vil derudover sikre, at handicapegnede formater, der fremstilles i én
medlemsstat, kan udbredes og tilgås i hele EU. Kompensationen skal ikke betales
til andre lande ved grænseoverskridende udveksling af handicapegnede formater.
Forordningen hænger tæt sammen med direktivet, og forordningen vil blive den første
ophavsretlige EU-retsakt, der indfører bestemmelser, som specifikt vedrører udveksling af materialer i tilgængelige formater til gavn for personer med syns- og læsehandicap mellem EU-lande og lande uden for EU.

Pressekontakt

Kulturministeriets pressetelefon
  +45 2276 5116

Firma

Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K, Danmark

  25 47 21 07

http://www.kum.dk

Modtag nyheder fra Kulturministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire