Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
30/09-16   -   Pressemeddelelse

Bedre geografisk dækning af erhvervsuddannelser

Når landets unge søger ind på en erhvervsuddannelse til næste år, bliver der flere muligheder for at vælge erhvervsuddannelse. Nu bliver de godt 100 erhvervsuddannelser nemlig udbudt endnu flere steder rundt i landet. Det er resultatet af en udbudsrunde blandt udbydere af erhvervsuddannelser og praktikcentre.

I dag får en række skoler og private udbydere svar på, om de kan udbyde de erhvervsuddannelser, de har søgt om gennem en udbudsrunde. Ministeriet har modtaget knapt 2.400 ansøgninger fra i alt 102 skoler og private ansøgere. Ansøgningerne er vurderet ud fra kriterier om eksempelvis geografisk dækning og kvaliteten af uddannelsesmiljøet. Ansøgningerne er vurderet efter rådgivning fra regionsrådene om grundforløbets 1. og 2. del og fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) om grundforløbets 1. og 2. del, hovedforløbet og praktikcenter.

Udbudsrunden er gennemført som led i erhvervsuddannelsesreformen. Her har alle eksisterende og nye udbydere søgt om godkendelse til at udbyde en eller flere af de godt 100 erhvervsuddannelser.

"Med resultatet af udbuddet får vi en bedre uddannelsesdækning i Danmark. Det er vigtigt for mig, at alle elever uanset bopæl får god adgang til at tage en erhvervsuddannelse. Udbudsrunden vil, sammen med den trepartsaftale vi netop har indgået, bidrage til at skabe de bedst mulige vilkår for at sikre, at alle unge tager en uddannelse, herunder flere en erhvervsfaglig uddannelse. Kvalificerede elever til virksomhederne og dygtige unge faglærte er forudsætningen for, at vi kan få vækst i Danmark," siger Ellen Trane Nørby, minister for børn, undervisning og ligestilling

Det er regionsrådene og REU, der på baggrund af ansøgningerne har indstillet til ministeren, hvilke skoler, der skal udbyde de forskellige uddannelser. I knap 20 blandt de 2.400 ansøgninger, har der været en uenighed.

Jens Stenbæk, næstformand i Danske Regioner, siger:

"Det betyder noget for de unge, at de ikke skal rejse forbi seks gymnasier, før de kommer til en erhvervsuddannelse. Med den nye fordeling kommer erhvervsuddannelserne tættere på de unge, hvilket er helt afgørende for, at vi får uddannet flere dygtige faglærte hoveder og hænder, som vi kommer til mangle fremover. Og nu begynder arbejdet med at gøre de unge interesserede i at starte på en erhvervsuddannelse. Det kræver bredt samarbejde, i regionerne er vi klar, og vi har netop lanceret en kampagne, der skal gøre forældre klogere på alle de muligheder, en erhvervsuddannelse giver."

Ministeriet påskønner det store og grundige arbejde, som skolerne, regionsrådene og REU har lagt i den lange proces med at gennemføre udbudsrunden.

Resultatet af udbudsrunden er, at der samlet set bliver mulighed for flere udbudssteder for både grundforløbets 1. og 2. del samt hovedforløbet. Der kommer især flere udbudssteder på grundforløbets 1. og 2. del, som er de indledende dele af erhvervsuddannelserne, hvor det er vigtigt med en så tæt lokal og regional uddannelsesdækning som muligt, men også for hovedforløbet. De kommende elever får derfor åbnet flere døre til en erhvervsuddannelse.

Formand for REU Stina Vrang Elias siger:

"Udbudsrunden er kulminationen på implementeringen af erhvervsuddannelsesreformen. REU er meget tilfredse med det nye Danmarkskort, der er tegnet. I dag har vi fået et resultat, som vi godt kan være stolte af. Det er undervejs lykkedes os at nå til enighed med ministeriet om langt de fleste ansøgninger. Tak til de faglige udvalg, som har ydet en stor indsats for at afgive udtalelser om de enkelte uddannelser, og til ministeriet for et tæt samarbejde."

Ministeriet har på baggrund af dimensioneringsaftalen for den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) sat en supplerende proces i gang for udbud af uddannelsen. Ansøgerne til PAU vil få svar senest ultimo oktober 2016.

Fakta om udbudsrunden, trepartsaftalen og dimensionering

Udbudsrunden for erhvervsuddannelser er en del af aftalen om "Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser" fra februar 2014. Udbudsrunden er gennemført i dialog mellem Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, regionsrådene samt Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU).

Der er udmeldt fire kriterier for vurderingen af udbudsansøgningerne:

1. Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til erhvervsudvikling og herunder det forventede lokale/regionale praktikpladspotentiale.
2. Sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer.
3. Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til efterspørgsel og behov.
4. Bidrag til opfyldelse af de fire klare reformmål.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 19. august 2016: Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser. Det fremgår blandt andet af aftalen, at der i 2018 - efter høring af REU - indføres dimensionering på en række uddannelser, jf. aftalens bilag 4.

Regeringen har som opfølgning på trepartsaftalen den 31.august 2016 indgået: "To-årig dimensioneringsaftale om offentlige praktikpladser på uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent" med LO, KL og Danske Regioner. Som følge af dimensioneringsaftalen vil der ske en reduktion i antallet af PAU-praktikpladser fra 1.597 til 700. Endvidere indebærer aftalen, at der skal etableres adgangsbegrænsning til grundforløbets 2. del til PAU, så antallet af pladser på grundforløbets 2. del modsvarer antallet af praktikpladser under hensyntagen til et forventet frafald på grundforløbet samt ved overgangen til hovedforløbet.

Pressekontakt

Jesper Nielsen
Vicedirektør Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
  2565 9278

Firma

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K, Danmark

  33 92 50 44
  41 27 70 39

http://www.uvm.dk/

Modtag nyheder fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire