Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
30/09-16 - Pressemeddelelse

Bedre geografisk dækning af erhvervsuddannelser

Når landets unge søger ind på en erhvervsuddannelse til næste år, bliver der flere muligheder for at vælge erhvervsuddannelse. Nu bliver de godt 100 erhvervsuddannelser nemlig udbudt endnu flere steder rundt i landet. Det er resultatet af en udbudsrunde blandt udbydere af erhvervsuddannelser og praktikcentre.

13/09-16 - Pressemeddelelse

Ny ekspertgruppe skal sikre bedre kvalitet og struktur på voksen- og efteruddannelsesområdet

Arbejdsmarkedets efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft er i konstant udvikling, og virksomhedernes behov for kompetenceudvikling ændrer sig løbende. AMU-systemet har over en årrække været udfordret, og der er tegn på, at uddannelsestilbuddene ikke matcher det, virksomhederne og medarbejdere efterspørger. Derfor nedsætter Regeringen nu, som led i trepartsforhandlingerne, en ekspertgruppe for voksen-, efter- og videreuddannelse.

01/09-16 - Pressemeddelelse

Ny aftale om praktikpladser på velfærdsområder

Parterne på det offentlige arbejdsmarked har 31. august indgået aftale om antallet af praktikpladser på uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent i 2017 og 2018.

18/08-16 - Pressemeddelelse

Fælles aktionsplan skal bekæmpe mobning

En ny national aktionsplan skal forebygge og bekæmpe mobning både i dagtilbud, grundskoler og på ungdomsuddannelser. Planen er blevet præsenteret i dag og er et resultat af et bredt samarbejde mellem minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby, Børnerådet, Børns Vilkår, Red Barnet og med Mary Fonden som faglig sparringspartner.

08/08-16 - Pressemeddelelse

OL-atleter går til kamp mod mobning

I den kommende tid vil der hænge plakater med OL-atleter i gadebilledet landet over. Atleterne kæmper ikke kun for guld til de olympiske lege i Rio. De er også gået til kamp mod mobning og er med i en ny kampagne, der skal understøtte en mobbefri hverdag for danske børn og unge.

06/06-16 - Pressemeddelelse

Bredt forlig om gymnasiereform

Reform af de gymnasiale uddannelser vil ruste Danmarks studenter til at møde de krav, der venter dem i deres videre uddannelse og tilværelse, og på et arbejdsmarked, der fremover stiller endnu større krav til den enkelte.

11/05-16 - Pressemeddelelse

Inklusionseftersyn: 96 procents målsætningen droppes

Ekspertgruppen for inklusionseftersynet giver i dag deres afrapportering og anbefalinger til minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby. Blandt anbefalingerne er, at den nuværende målsætning om, at 96 procent af alle børn skal være en del af den almindelige undervisning, skal erstattes af styrket fokus på, at alle elever skal udvikles fagligt og trives. Den anbefaling er regeringen klar til at følge.

06/04-16 - Pressemeddelelse

Gymnasieudspil: Fra elev til studerende - klædt på til videre uddannelse

Regeringen præsenterer i dag sit udspil til en reform af de gymnasiale uddannelser. Udspillet skal ruste de unge til fremtiden og styrke fagligheden, så de unge bliver bedre klædt på til at tage en videregående uddannelse.

18/03-16 - Pressemeddelelse

Ny aftale om styrket kvalitet på de frie grundskoler

De frie skoler skal i højere grad forberede deres elever på at indgå i det danske samfund. Det vil regeringen sikre gennem en ny aftale, der i dag er indgået med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om at styrke kvaliteten på de frie grundskoler. Aftalen giver med en styrkelse af tilsynet et solidt grundlag for at styrke skolernes arbejde med frihed og folkestyre.

02/03-16 - Pressemeddelelse

Danmarks Læringsfestival giver indblik i fremtidens it og læring

Den største nationale konference er et sandt overflødighedshorn for alle, der arbejder med uddannelse. I år er der 200 stande og 71 gratis oplæg om de nyeste it-læringsredskaber og derudover et konferenceprogram, der favner alt fra robotteknologi til demonstrationsforsøg. Danmarks Læringsfestival foregår i Bella Center den 15. og 16. marts 2016.

25/02-16 - Pressemeddelelse

Mænd på barsel - et emne ligestillingsminister og erhvervsliv vil sætte fokus på i fællesskab

En række danske virksomheder sætter i den grad fokus på, at også deres mandlige medarbejdere skal tage barsel, når de bliver forældre og dermed engagere sig aktivt i deres barns liv helt fra begyndelsen. De virksomheder vil ligestillingsministeren og erhvervslivet i den kommende tid fremhæve som led i et initiativ, der skal sætte fokus på mænd og barsel.

02/02-16 - Pressemeddelelse

Nu bliver der nemmere adgang til information om grundskolerne

I dag gør minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby, det langt nemmere at få adgang til detaljerede informationer om de enkelte grundskoler. Et nyt digitalt værktøj på uvm.dk/skoletal giver via adgang til data skolebestyrelser, forældre, elever, lærere, skoleledere, politikere et bedre og mere nuanceret grundlag for at udvikle skolerne og vælge skole til deres børn.

27/01-16 - Pressemeddelelse

De yngste børn i centrum for nyt Kvalitetsforum for Dagtilbud

Hvis alle børn skal have samme muligheder for en god start på livet, må alle omkring børnene tage ansvar for udviklingen af dagplejen og daginstitutionerne. Derfor nedsætter minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby et nyt Kvalitetsforum for Dagtilbud med de centrale parter på dagtilbudsområdet.

22/01-16 - Pressemeddelelse

Nyt udvalg skal sikre bedre veje til en ungdomsuddannelse

Alt for mange unge får ikke den rette hjælp til at komme ind på en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Én ud af fem er ikke kommet videre i uddannelsessystemet syv år efter de går ud af 9. klasse. Regeringen nedsætter derfor et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan flere unge kommer godt igennem uddannelsessystemet.

26/11-15 - Pressemeddelelse

Større åbenhed om folkeskolernes resultater

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby, lancerer et nyt værktøj, som gennem lettilgængelig grafik og fleksibel adgang til data skal give skolebestyrelser, forældre, elever, lærere, skoleledere, politikere med flere et bedre og mere nuanceret grundlag for at udvikle skolerne og vælge skole til deres børn. Åbenhedsinitiativet er et redskab til at udvikle skolerne og styrke alle børns læring.

17/11-15 - Pressemeddelelse

Fælles vidensgrundlag for en god folkeskole

I dag offentliggøres de første fire rapporter fra det samlede evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen, der løbende skal give viden om, hvordan det går med implementeringen af reformen, og om reformen virker efter hensigten.

02/11-15 - Pressemeddelelse

Fælles nordisk indsats mod hadytringer og sexisme

Både kvinder og mænd udsættes for trusler og verbale angreb på nettet. Eksperter, debattører og embedsfolk fra hele Norden mødes de næste to dage til et seminar i København for at diskutere, hvordan de nordiske lande kan sætte ind over for sexisme og hadytringer.

02/10-15 - Pressemeddelelse

Ny aftale om finansiering af erhvervsuddannelses­reformen

Med erhvervsuddannelsesreformen blev et bredt flertal i folketinget enige om at give et markant kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne. Regeringen og alle partier bag reformen er nu enige om finansieringen. Samtidig er der også fundet penge til en udstyrspulje til erhvervsskolerne.

27/08-15 - Pressemeddelelse

Folkeskoleforligskreds sender brev til kommunerne om skoledagens længde

Kommunerne har med folkeskolereformen fået større frihed til lokalt at tilrettelægge en god skoledag. Det forpligter til, at man lokalt påtager sig ansvaret for i planlægningen at finde en god balance mellem skole og fritidsliv for eleverne. Det sender folkeskoleforligskredsen nu et fælles brev til alle landets kommuner om.

06/08-13 - Pressemeddelelse

Ordblinde og synshandicappede får adgang til 50.000 tekster på nettet

Alle ordblinde og synshandicappede får nu en samlet indgang til materialer og lydbøger. Ordblinde og synshandicappede elever og studerende på SU-berettigede uddannelser vil få gavn af et større, bedre og mere lettilgængeligt netbibliotek med cirka 50.000 titler. Det er 20.000 titler mere end t..Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire