Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
02/11-15   -   Pressemeddelelse

Fælles nordisk indsats mod hadytringer og sexisme

Både kvinder og mænd udsættes for trusler og verbale angreb på nettet. Eksperter, debattører og embedsfolk fra hele Norden mødes de næste to dage til et seminar i København for at diskutere, hvordan de nordiske lande kan sætte ind over for sexisme og hadytringer.

Hverdagssexisme og hadefulde ytringer findes både på de sociale medier og i nattelivet, og det går både ud over mænd og kvinder. Dog har hadefulde ytringer mod kvinder oftere en seksuel eller sexistisk karakter. Især politikere, debattører og forskere oplever sexistiske verbale angreb, chikane og trusler, når de blander sig i den offentlige debat. Kvinder påvirkes i højere grad end mænd af trusler og chikane, så risikoen er, at især kvinder afholder sig fra at deltage i den offentlige debat. Derfor mødes 60 deltagere fra de nordiske og baltiske lande i dag og i morgen i København for at diskutere, hvordan man kan komme trusler og hadytringer til livs.

"Der har på det sidste været en række eksempler på, at kvinder ikke kan gå i byen uden at risikere at blive krænket af fremmede mænd. Hadytringer og trusler er fuldstændig uacceptabelt og meget ubehageligt for den enkelte uanset om det foregår i nattelivet eller på nettet. Vi ved, at sexisme og hadytringer kan ramme både kvinder og mænd. Men ofte rammer det kvinder hårdere. For mig handler det om respekt for andre menneskers grænser, retten til at deltage i debatten og til at færdes frit. Jeg er derfor glad for, at vi i de nordiske lande sammen sætter fokus på at stoppe sexisme og hadytringer", siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.

Seminaret skal munde ud i nogle konkrete anbefalinger til, hvordan ligestillingsministrene i Norden kan dæmme op for sexisme, trusler og hadytringer på nettet.

Det nordiske seminar er en del af det danske formandskab for Nordisk Ministerråd og finder sted 2.-3. november på Hotel Scandic Copenhagen.

Fakta

Als Research har forud for seminaret udsendt en baggrundsrapport, som på baggrund af en række nordiske og internationale forskningsprojekter viser følgende:

- Overordnet udsættes mænd i lidt højere grad end kvinder for hadytringer.
- Kvinder udsættes dog i langt højere grad for hadytringer seksuel og sexistisk karakter, hvor mænd udsættes for fysiske trusler.
- Piger og unge kvinder er en gruppe, der udsættes uforholdsmæssigt meget for hadytringer og sexisme. Tal viser, at unge mellem 18 og 29 år er generelt mere udsatte, og unge kvinder (ml. 18 og 24 år) er en særligt udsat gruppe.
- Kvinder opfatter generelt chikane som mere oprivende end mænd. 38 procent af kvinderne fandt således deres seneste oplevelse med chikane enten ekstremt oprivende eller meget oprivende, mod 17 procent af mændene (gennemsnittet for begge køn er 27 procent).
- I Sverige har en undersøgelse af politianmeldelser og forundersøgelser vist, at for både mandlige og kvindelige ofre for hadytringer og krænkelser gælder det, at størstedelen af de der står bag er mænd.
- Hadytringer og sexisme i forhold til politikere, journalister og meningsdannere udgør et særligt problem. Her tyder forskningen på, at det er et endog meget udbredt fænomen for både mænd og kvinder.

Pressekontakt

Sabrina Drevsfeldt
Pressesekretær Departementet
  33927867
  51960668
Søren Feldbæk Winther
Specialkonsulent Departementet
  22688562

Firma

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K, Danmark

  33 92 50 44
  41 27 70 39

http://www.uvm.dk/

Modtag nyheder fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire