Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
26/11-15   -   Pressemeddelelse

Større åbenhed om folkeskolernes resultater

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby, lancerer et nyt værktøj, som gennem lettilgængelig grafik og fleksibel adgang til data skal give skolebestyrelser, forældre, elever, lærere, skoleledere, politikere med flere et bedre og mere nuanceret grundlag for at udvikle skolerne og vælge skole til deres børn. Åbenhedsinitiativet er et redskab til at udvikle skolerne og styrke alle børns læring.

I begyndelsen af 2016 vil Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling lancere et nyt digitalt værktøj målrettet skolernes interessenter. Værktøjet har til formål at give hurtig og fleksibel adgang til centrale nøgletal for grundskolerne, så forældre, elever, skoleledere, kommuner og lærere bedre kan sammenligne og følge med i udviklingen på skolerne. Her vil man blandt andet kunne se, hvordan eleverne trives på skolen, og hvordan de klarer sig efter 9.-klasseprøverne.

"Der er behov for større åbenhed omkring, hvordan de forskellige skoler klarer sig. Forældrene skal have mulighed for på et oplyst grundlag frit at vælge skole til deres børn, og skolefolket skal bedre kunne følge med i, hvordan skolerne udvikler sig, så de kan sætte målrettet ind, hvor der er behov. Her er det vigtigt, at vi ser grundskolen i et bredere perspektiv, så det ikke kun handler om karakterer, men også om trivsel og andre forhold. Når nu vi har den data, der kan give et nuanceret billede, mener jeg, at vi skal stille det til rådighed og dermed klæde alle bedre på," siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.

Det digitale værktøj skal gøre det mindre tilfældigt, hvilken data kommuner, skoleledere, lærere og forældre kan få adgang til. Dermed bliver det også tydeligere for skoler, kommuner, skoleledere og lærere, hvor der skal sættes ind, og hvor der kan hentes inspiration. Med få klik kan elever og forældre, skoleledere, lærere og kommuner sammenligne skolerne ud fra syv parametre:

Elevfravær
Skolens karakterer
Skolens karakterer korrigeret for, hvad man kan forvente i forhold til skolens socioøkonomiske baggrund
Tal for, hvordan eleverne trives socialt såvel som fagligt, ro og orden
Elevernes uddannelsesstatus efter afslutningen af 9. klasse
Andelen af fag dækket af undervisere med linjefagskompetence eller tilsvarende
Oplysninger om elevsammensætningen på skolerne.
Værktøjet vil fra sidst i januar 2016 kunne ses på hjemmesiden www.uddannelsesstatistik.dk.

KL, Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Skole og Forældre, BUPL og Danske Skoleelever har alle været indbudt til en præsentation af værktøjet forud for lanceringen.

Pressekontakt

Sabrina Drevsfeldt
Pressesekretær Departementet
  33927867
  51960668

Firma

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K, Danmark

  33 92 50 44
  41 27 70 39

http://www.uvm.dk/

Modtag nyheder fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire