Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
18/05-16   -   Pressemeddelelse

174 mio. kroner i tilskud til modernisering af slagtesvinestalde

Miljø- og Fødevareministeriet har i samarbejde med erhvervet designet en ny og forenklet tilskudsordning, der tilgodeser en effektiv og miljøvenlig produktion af slagtesvin i Danmark.

Der har de seneste år været investeringstørke i slagtesvinesektoren. Det betyder, at mange stalde er udtjente, og at der er et stort behov for renovering og etablering af nye stalde. Den 17. maj 2016 åbnede Miljø og Fødevareministeriet derfor en tilskudsordning målrettet modernisering af slagtesvinestalde. Der er afsat 174 mio. kroner, og der kan søges om tilskud til barmarksbyggeri, tilbygning og totalrenovering.

- Tilskuddet til modernisering af slagtesvinestalde vil være med til at fremtidssikre en effektiv og miljøvenlig produktion af slagtesvin i Danmark, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Miljø- og Fødevareministeriet har designet tilskudsordningen på en ny måde, der medfører en væsentlig forenkling af ansøgningsprocessen. I stedet for et tilskud baseret på de faktiske udgifter, som kan variere, får alle modtagere fremover 20 procent af en standardiseret pris i tilskud.

- Jeg forventer, at vi med det nye design af ordningen vil lette arbejdet for alle de parter, der er involveret i ansøgning og udbetaling af tilskud, siger Esben Lunde Larsen.

Ordningen prioriterer de projekter med den største modenhed og miljøeffekt. Det betyder, at projekter, som har opnået de nødvendige tilladelser, konsulteret deres pengeinstitut omkring finansiering og forpligtet sig til at reducere deres ammoniakudledning, har de bedste muligheder for at opnå tilskud.

Ansøgningsfristen for ordningen er den 16. august 2016.

Pressekontakt

Steen Jensen
Pressesekretær, Miljø- og Fødevareministeriet
  93597071

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire