Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
25/05-16   -   Pressemeddelelse

Esben Lunde Larsen vil se på rammerne for landbrugets fonde

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil nu se på, om rammerne for fondenes arbejde og tilsynet skal justeres på baggrund af kritik fra Rigsrevisionen.

I en ny rapport rejser Rigsrevisionen kritik af ministeriets tilsyn med de såkaldte promille- og produktionsafgiftsfonde, som støtter en række projekter og initiativer på landbrugs-, fødevare- og fiskeriområdet.

Miljø- og fødevareministeren vil nu se på, om der er behov for at tilpasse administrative arbejdsgange og tilsynet på området.

- Jeg har fuld tillid til, at fondene varetager det ansvar, de har fået betroet, men lytter selvfølgelig til kritikken fra Rigsrevisionen. Derfor har jeg iværksat et arbejde, hvor der ses på, om rammerne for fondenes arbejde og tilsynet skal justeres, siger Esben Lunde Larsen.

Rigsrevisionens undersøgelse har bl.a. set på, om Miljø- og Fødevareministeriet har sikret, at landbrugets fonde har forvaltet offentlige tilskudsmidler i overensstemmelse med forvaltningsretlige regler og principper. Ministeriet har modtaget anmærkningen "ikke tilfredsstillende" og "utilfredsstillende".

Fondene har eksisteret siden 1972 og bevilger hvert år midler til projekter for knap 500 mio. kroner., hvoraf erhvervet selv kommer med cirka halvdelen af pengene. Fondenes arbejde er med til at sikre, at den danske fødevareklynge både kan skabe produktion, vækst og eksport og samtidig bidrage til at løse miljø- og klimamæssige udfordringer.

- Vi har et erhverv med mange aktører, der ikke selvstændigt har kapacitet til at løfte den nødvendige forsknings- og udviklingsopgave. Her er fondene med til at skabe resultater for dansk erhvervsliv og er en vigtig drivkraft, når der skal løses væsentlige udfordringer i erhvervet. Det er vigtigt, at vi bliver ved med at støtte væksten i erhvervet og de projekter, der giver Danmark konkurrencefordele, siger Esben Lunde Larsen.

Ministeren vil inden for en frist, som fastsættes af Rigsrevisionen, afgive et svar over for Statsrevisorerne.

Pressekontakt

Jens Fuglsang Edelholt
Pressesekretær, Miljø- og Fødevareministeriet
  91356996

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire