Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
01/06-16   -   Pressemeddelelse

Droner med mariehøns skal bekæmpe bladlus og mider på øko-marker

Et nyt forskningsprojekt med støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet er ved at udvikle en drone, der effektivt kan sprede biologiske bekæmpelsesmidler som mariehøns, rovmider og galmyg ud over de danske marker.

Den store udfordring ved økologisk produktioner er, at man ikke har mulighed for at bekæmpe skadesorganismer med kemiske midler. Afgrøderne er derfor yderst sårbare over for især insektangreb, som kan resultere i store værditab for landmændene.

Den danske teknologivirksomhed Ecobotix er gået sammen med blandt andre Aarhus Universitet og Syddansk Universitet om at udvikle en drone, som kan bekæmpe skadesorganismer som bladlus og mider ved at transportere og sprede mariehøns og andre nyttedyr ned over markerne.

- Det er ikke kun økologien, der boomer i Danmark. Også opfinderlysten blomstrer, og danske virksomheder er verdensmestre i at udvikle ny teknologi inden for en lang række områder. Med droneprojektet løser man potentielt en konkret udfordring for danske økologer og for landmænd, som overvejer at lægge deres produktion om. Danskerne efterspørger i stigende grad økologiske fødevarer, så jo bedre vilkår landmændene har for at dyrke økologisk, jo bedre kan det betale sig for dem at producere, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Projektet har modtaget 8,3 mio. kroner i støtte fra Miljø- og Fødevareministeriets erhvervsstøtteordning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP).

Bedre afgrøder og bedre økonomi

Projektet forventes i første omgang at kunne reducere dansk jordbrugs forbrug af insekticider med 3,4 procent alene målt i forhold til projektets effekt på modelafgrøderne. Effekterne kan dog vise sig at blive endnu større, da projektet både kan udvides til svampe- og ukrudtsbekæmpelse, andre typer afgrøder og andre markeder.

- Vi er allerede i gang med at bygge prototyper, og vi sigter efter en løsning, som gør os i stand til at observere og forebygge insektangreb. Med økodronen kan vi både lave mere præventive udbringninger af nyttedyrene og spotbekæmpe efter behov, fortæller Anders Petersen fra virksomheden Ecobotix.

Desuden er der en stor økonomisk fordel at hente, da dronen både vil sikre en mere effektiv produktion og reducere landmændenes værditab på afgrøderne. Det kan i sidste ende bidrage til, at prisen på økologi kan sænkes, og at økologiske varer dermed bliver mere attraktive for forbrugerne.

Pressekontakt

Jeanette Løv Rasmussen
Pressesekretær
  9359 7070

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire