Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
02/06-16   -   Pressemeddelelse

2,2 mio. m3 sand skal beskytte den jyske vestkyst

Den årlige sandfordring på den jyske vestkyst er netop gået i gang. Vestkysten er den kyststrækning i Danmark, som er mest udfordret af nedbrydning fra havet.

Sandsugerskibet pumper i døgndrift store mængder sand gennem et rør ind på stranden, hvor sandet fungerer som kystbeskyttelse. Stranden bliver bredere og højere, hvilket gør den mere modstandsdygtig mod bølgernes kræfter, som ellers æder af strand og klit. I stedet tager havet nu af det udlagte sand, så strand og kystlinje fastholdes.

Det er princippet bag den sandfordring, der udføres hvert eneste år, og som netop er begyndt ved Vejlby vest for Lemvig. I alt 2,2 mio. m3 sand skal beskytte den jyske vestkyst mod erosion.

- Der er enorme kræfter på spil i havet, som flere steder langs den jyske vestkyst tager for sig af kysten, hvis vi ikke gør noget. Derfor sætter vi ind med massiv sandfodring på de steder, hvor det er nødvendigt i forhold til at beskytte menneskeliv, bygninger og infrastruktur, fortæller miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Sandsugerskibene er begyndt arbejdet ved Vejlby vest for Lemvig og fortsætter arbejdet hen over sommeren på strækninger ved Årgab, Thorsminde Tangerne, Husby og Agger.

Kystbeskyttelse er grundejerens ansvar

Kystbeskyttelsesindsatsen er grundejerens ansvar, og det er grundejeren, som står for finansiering af og driften af kystbeskyttelsen på sin ejendom. Staten har af historiske årsager imidlertid været involveret i kystbeskyttelsen på 110 km. af den centrale del af Vestkysten samt ved Blåvand, Lønstrup og Skagen. Samlet bidrager staten med gennemsnitligt 90 mio. kroner om året og kommunerne med 13 mio. kroner årligt til kystbeskyttelsen i Fællesaftaler.

- Kystbeskyttelsesindsatsen på den jyske vestkyst er vigtig, fordi det er det sted i landet, hvor vi oplever den største erosion - altså at havet nedbryder kysten. Hvis vi ikke beskytter kysten her, er der risiko for, at havet bryder gennem klitterne og oversvømmer de store lavtliggende områder bagved. Med kystbeskyttelsen kan vi kontrollere, hvor kystlinjen skal holdes som den er, og hvor vi kan tillade, at den rykker lidt tilbage, siger Esben Lunde Larsen.

I 2016 er der planer om sandfodringer på seks strækninger imellem Lodbjerg i nord og Nymindegab i syd. Nogle steder pumpes sandet helt ind på stranden, andre steder bliver det lagt kystnært i havet. Enkelt fortalt gør sandet strand og havbund mindre stejl, hvilket betyder, at kræfterne i havets bølger løber en masse energi af sig, inden de når strand og klit, hvorved skaderne reduceres kraftigt under en storm.

Sandfodring er den mest omkostningseffektive kystbeskyttelsesmetode til rådighed. Samtidig er det den metode, der bevarer de mest naturlige kyster, som mange tusindvis af danske og udenlandske besøgende nyder godt af hvert eneste år, og på den måde kommer Danmarks turisterhverv til gode. Indsatsen skal dog foretages over længere strækninger for at være mest hensigtsmæssig

Pressekontakt

Jens Fuglsang Edelholt
Pressesekretær, Miljø- og Fødevareministeriet
  91356996

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire