Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
07/06-16   -   Pressemeddelelse

Dansk teknologi producerer bæredygtige fisk og rejer i Vietnam

To nye anlæg til bæredygtigt fiskeopdræt er netop åbnet i Vietnams Mekongdelta. Anlæggene sikrer fodfæste for danske virksomheder og styrker eksporten til regionen samtidig med, at produktionen af fisk bliver grønnere.

Hvis jorden skal kunne imødekomme det voksende globale fødevarebehov, som ventes fordoblet i 2030, skal vi producere mere mad med mindre miljøbelastning, og opdrætsfisk er én af løsningerne. I Vietnam er dambrugssektoren i rivende udvikling, men de traditionelle dambrug, som præger landet, belaster miljø og ressourcer.

Derfor er der brug for danske pumper, iltmålere, foderautomater og andet udstyr - miljøteknologi, som udnytter ressourcerne effektivt og begrænser påvirkningen af miljøet.

- Vi er rigtig gode til at udvikle grøn teknologi i Danmark, og danske virksomheder kan i tæt samarbejde med vietnameserne udvikle dambrugsløsninger, der bruger mindre vand og udleder færre næringsstoffer, tungmetaller og medicinrester til miljøet. Der er mange fordele for Vietnam, hvis landet omstiller sig fra traditionelle jorddamme til mere moderne anlæg, hvor vandet renses mekanisk og biologisk og derefter bruges igen og igen, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Den danske teknologi sikrer blandt andet, at fiskene får tilstrækkeligt med ilt, og at vandet kontinuerligt bliver renset for næringsstof, så vandkvaliteten er i top. Den gode vandkvalitet giver sundere fisk og dermed optimale vækstbetingelser. Det betyder mindre behov for brug af medicin og kemiske stoffer i produktionen. De gode levevilkår gør, at man kan producere flere fisk på et mindre område med mindre miljøpåvirkning og bedre dyrevelfærd.

Stort eksportpotentiale

To nye anlæg med dansk miljøteknologi er netop åbnet i Vietnam. De nye anlæg er blevet til virkelighed via Miljøstyrelsens eksportpartnerskab, som blev oprettet i 2012 for at styrke dansk eksport. Der er et stort potentiale for mere eksport af dansk teknologi til Vietnam - flere hundrede mio. kroner er forventningen. Flere danske deltagere, bl.a. OxyGuard, Grundfos, RK-plast og AKVA Group, har via partnerskabet fået fodfæste på det vietnamesiske marked og forventer at fortsætte i landet i de kommende år.

- De nye anlæg har givet os mulighed for at vise vores teknologier og produkter frem på et af verdens største markeder for dambrugsteknologi. Vi kan allerede nu se, at dansk teknologi og produktionsmetoder kan hjælpe vietnameserne til at producere langt flere fisk uden at gå på kompromis med miljøet. Vietnam er en af verdens største producenter af opdrætsfisk, og vi forventer, at vores produkter kan indgå i mange nye og moderniserede dambrug de kommende år, siger Jesper Heldbo, generalsekretær i AquaCircle, brancheforeningen for leverandører af akvakulturteknologi.

Partnerskabet og aktiviteter under partnerskabet er støttet af Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og DemonstrationsProgram (MUDP) og Danidas Business Partnership. Projekterne har medført, at danske virksomheder nu også er i gang med at opføre et recirkuleret og klimasikret anlæg til rejeproduktion i landet.

Fakta:

- Vietnam er sammen med Kina en af Asiens ledende aktører inden for akvakultur. Fra en nærmest ubetydelig produktion i 1999 steg produktionen til mere end 1.3 millioner tons alene i 2008, og planen er at fordoble produktionen frem til 2015.
- Der er 170 ferskvandsdambrug i Danmark, hvortil kommer ca. 30 havbrug og en række fuldt recirkulerede anlæg til produktion af specialfisk. Det anslås, at den danske dambrugssektor beskæftiger ca. 2.000 personer inklusive forarbejdning og forædling. Branchen omsætter for 1 milliard DKK om året. Over 90 % går til eksport.
- Danske teknologileverandører har i dag en global førerposition inden for bl.a. udvikling af nye renseteknologier, sensorer og styringsteknologier, fiskesundhed, m.m.
- Eksportværdien af dansk dambrugsteknologi og foder udgjorde i 2012 5.6 milliarder DKK.
- Introduktion af miljøteknologi og intelligent lovregulering i Danmark har betydet en fordoblet produktion i den danske dambrugssektor.
- Gennem de seneste 10-15 år er der opnået en markant forbedret produktionskapacitet i en række modelanlæg. Samtidig er udledning af fosfor og organisk materiale reduceret i de anlæg, der har satset på ny teknologi.
- Partnerskabet har deltagelse af danske og vietnamesiske myndigheder, virksomheder, forskningsinstitutioner og NGO'er.
- Der er potentiale for nye markeder i bl.a. Malaysia, Brasilien, Sydkorea, Indonesien, Singapore m. fl. Interessen for danske løsninger er stigende i afrikanske lande som Uganda, Kenya, Tanzania, Ghana, Nigeria, Sydafrika, Egypten, Zambia, Malawi.
- Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og DemonstrationsProgram (MUDP) har støttet partnerskabet med knap 750.ooo kr.

Pressekontakt

Jeanette Løv Rasmussen
Pressesekretær
  9359 7070

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire