Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
08/06-16   -   Pressemeddelelse

Minister vil af med flasker og gamle plastikposer på strandene

Strandgæster, turister og fiskere bliver målgruppen i en ny indsats for at minimere mængden af affald langs de danske kyster. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen deltager senere i dag i en sejltur med H.K.H. Kronprinsen og foreningen Plastic Change for at sætte fokus på problemet.

I 2050 vil der ifølge World Economic Forum være mere plastik end fisk i havene. Og selvom Danmark generelt håndterer sit affald godt, kan vi blive bedre til at holde kysterne og havmiljøet fri for plastik, mener miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

- Plastikaffald hører på ingen måde hjemme i naturen, men de fleste har desværre nok oplevet at møde efterladt affald på stranden. De danske kyster er en stor turistattraktion, og det gavner ikke nogen, hvis en gåtur på stranden bliver en gåtur i affald. Derfor planlægger vi en kampagne til strandgæster, turister og fiskere, der kan være med til at minimere henkastet dansk affald på stranden og i havet, siger Esben Lunde Larsen.

Kom med ideerne

Ministeren deltager senere i dag i en sejltur langs Sjællands kyst med H.K.H. Kronprins Frederik arrangeret af foreningen Plastic Change.

Foreningen arbejder for at gøre folk opmærksomme plastforurening, og den målsætning deler Esben Lunde Larsen.

- Jeg vil gerne invitere foreninger som Plastic Change, kommuner og andre aktører til at komme med ideer til kampagnen, så vi bedst muligt får gjort danskerne opmærksomme på problemet med affald langs kysterne og i vores havmiljø. Samtidig kæmper vi i bl.a. EU og FN for at få fokus på plastforurening, der globalt er et kæmpe miljøproblem, siger Esben Lunde Larsen.

Kampagnen forventes lanceret i 2017.

Fakta:

- Den globale plastproduktion er ifølge tal fra plastindustriens europæiske brancheorganisation steget fra 1,7 millioner ton om året i 1950 til 288 millioner ton i 2012.

- Ifølge World Economic Forum vil der målt på vægt være mere plast end fisk i havene i 2050.

- Havpattedyr, havfugle og fisk kan indtage plastik, som risikerer at påføre dyrene skade, hæmme deres vækst eller slå dem ihjel.

- Marint affald er en belastning for samfundsøkonomien, da det for eksempel er en stor udgift for kommunerne at udføre strandrensning. Marint affald er også til gene for fiskeriet, der bruger både tid og kræfter på at holde garn fri for marint affald, og fiskere risikerer desuden af marint affald ødelægger deres fangstnet.

Pressekontakt

Jens Fuglsang Edelholt
Pressesekretær, Miljø- og Fødevareministeriet
  91356996

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire