Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
09/06-16   -   Pressemeddelelse

Fornuft og frihed sikrer danskerne bedre mulighed for at nyde strande og kyster

Bred politisk enighed om ændringer i reglerne om strandbeskyttelseslinjen, så friluftslivet og turismen får bedre vilkår, og husejerne langs de danske strande får større frihed.

Strandbeskyttelseslinjen er i dag en forbudszone, hvor alle ændringer kræver et ja-stempel fra staten.

Med den nye aftale skal husejere inden for strandbeskyttelseslinjen fremover ikke længere søge om dispensation, hvis de vil opsætte et gyngestativ eller et højbed i tilknytning til boligen. Husejerne får også lov til at opføre terrasser og mindre skure i tilknytning til boligen uden at skulle søge om dispensation.

- Danmarks smukke strande er et særkende, som vi er enige om at bevare. Men med dagens brede politiske aftale er vi enige om, at vi godt kan give husejerne lidt større frihed og fortsat passe på vores åbne kyststrækninger, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Aftalen om "Et Danmark i bedre balance" indgået mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti betyder, at husejere inden for strandbeskyttelseslinjen fremover vil kunne søge om lov til at udføre ændringer som terrasser og opførelser af mindre skure samt gyngestativer og højbede længere væk fra huset, der i dag ikke er muligt at få tilladelse til at opføre.

Mere liv på havnene

Aftalen sikrer, at der fremover vil komme mere liv på havne og kyster til glæde for lokale og turister. Fremover gives der mulighed for, at klubber, foreninger og institutioner får mulighed for at opføre omklædningsfaciliteter, skure til opbevaring af f.eks. kajakker, bålhytter, shelters mv. på havneområder. Samtidig gives der mulighed for, at tomme bygninger på havne uden dispensation kan indrettes til nye formål, f.eks. kiosker, souvenirbutikker, caféer.

- Alle danskere og vores gæster kan fremover få endnu større glæde af vores kyster og strande. Stramme regler skal ikke længere stå i vejen for danskernes store glæde ved windsurfing, kajakroning og vinterbadning. Flere kystbyer burde have deres egen lille version af Amager Strandpark, hvor man oplever, hvilket udendørsliv der udfolder sig i alle døgnets lyse timer, siger Esben Lunde Larsen.

Lovforslag om ændring af naturbeskyttelsesloven vil blive fremsat i den kommende folketingssamling med henblik på ikrafttræden i 2017.

Fakta om strandbeskyttelseslinjen:

Strandbeskyttelseslinjen går fra kysten og 300 meter ind i landet. I sommerhusområder dog kun 100 meter. Strandbeskyttelseslinjen er en forbudszone, hvor der ikke bygges, opføres hegn eller foretages terrænændringer. Det betyder, at opførelse af anlæg i dag kun kan ske mod dispensation.

Pressekontakt

Mette Thorn
Pressechef
  2561 7170

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire