Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
30/06-16   -   Pressemeddelelse

1. juli ændrer Fødevarestyrelsen reglerne for antibiotikaforbrug i svinestaldene

Smartere regulering skal sikre, at landmændene bruger mindre af de antibiotikatyper, som skaber resistens hos dyr og mennesker

Fra i morgen får grænseværdierne for, hvor meget antibiotika danske landmænd må give til deres svin et nyk nedad. Samtidig begynder visse antibiotikatyper at tælle mere i landmandens medicinregnskab. Det sker blandt andet for at sænke forbruget af de antibiotikatyper, som i særlig grad er nødvendige for at kunne behandle infektioner hos mennesker.

"Ethvert antibiotikaforbrug betyder risiko for resistensudvikling, men visse typer af antibiotika udgør en større risiko end andre. Med de nye regler strammer vi grænseværdierne. Derudover gør vi nu den såkaldte Gult Kort-ordning mere målrettet, så landmændene får et større incitament til at skrue ned for de antibiotikatyper, som alle er enige om, skal bruges i mindre omfang", siger dyrlæge Mette Kirkeskov Sie fra Fødevarestyrelsen.

Antibiotikaforbruget skal ned
Reglerne om Gult Kort blev indført i 2010 og skal motivere de landmænd, der har det højeste antibiotikaforbrug, til at skrue ned. Fra 2010 til 2015 faldt forbruget til svin med ca. 20 procent. Med MRSA-handlingsplanen fra 2015, blev der indført et mål om en 15 procents reduktion i antibiotikaforbruget til svin i perioden 2015 til 2018.

MRSA-handlingsplanen indeholder en række initiativer til at reducere antibiotikaforbruget. Planen sætter blandt andet fokus på gradvis udfasning af den hyppigt brugte antibiotikatype, tetracyklin.

Når Gult Kort ordningen justeres, har landmanden 9 måneder, hvor han kan tilpasse sig de nye regler. På Landbrugsindberetning.dk kan landmanden undervejs se, om han med sit antibiotikaforbrug nærmer sig det Gule Kort.

Fakta
Fødevarestyrelsens årsopgørelse af antibiotikaforbruget i dansk landbrug 2015 viser, at forbruget til svin faldt med cirka fem procent fra 2014 til 2015.

Gult Kort-ordningen betyder, at hvis en landmand overskrider de fastsatte grænseværdier for antibiotikaforbrug, får han en advarsel - et Gult Kort. Med advarslen følger et påbud om, at han skal reducere sit forbrug af antibiotika. Ordningen er målrettet de svinebesætninger, der har et stort forbrug af antibiotika, fx i forbindelse med flokbehandling af svin via foder og vand.

Pressekontakt

Pressevagt
  +45 33 92 33 01

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire