Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
02/08-16   -   Pressemeddelelse

EU fremhæver dansk antibiotikaindsats

Danmark er foregangsland, når det kommer til at tackle problemer med resistente bakterier, konkluderer EU-Kommissionen i ny rapport.

EU-Kommissionen fremhæver i en ny rapport de initiativer, som landbruget og Fødevarestyrelsen har taget for at begrænse brugen af antibiotika til svin. Kommissionen konkluderer, at "flere af de initiativer kunne tjene som et eksempel til efterfølgelse for andre medlemslande".

- Dansk landbrug har siden 2009 reduceret brugen af antibiotika i svineproduktion med mere end en femtedel, så Danmark nu ligger helt i bund i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med. Det er selvfølgelig rart at få anerkendelse fra EU for den indsats, siger veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen Per Henriksen.

Blandt forskere er der enighed om, at forbruget af antibiotika skal begrænses som meget som muligt, da et højt forbrug skaber resistens, så bakterier og eksempelvis lungebetændelse ikke længere kan slås ned med almindelig antibiotika.


Ros til det gule kort
Kommissionen fremhæver flere danske initiativer for at have fremmet en mere fornuftig og begrænset brug af antibiotika til både produktionsdyr og kæledyr.

Det er fx et initiativ som gult kort, hvor en landmand får en advarsel, hvis han bruger for meget antibiotika. Derudover nævnes blandt andet også de danske regler for flokbehandling (antibiotikabehandling af mange svin på en gang) og handlingsplanen for husdyr-MRSA.

- Rapporten understreger, at både danske og udenlandske forbrugere trygt kan lægge et par skiver dansk bacon på panden vel vidende, at de er produceret med mindst mulig antibiotikaforbrug. EU-kommissionens rapport understreger, at Danmark er et land med både høj fødevaresikkerhed og dyrevelfærd, siger veterinærddirektør Per Henriksen.


Fakta om antibiotikaforbruget i dansk svineproduktion:

· I perioden 2009 - 2015 er antibiotikaforbruget til svin reduceret med ca. 22 pct.
· Med handlingsplanen for husdyr-MRSA er et bredt flertal i Folketinget enige om at reducere antibiotikaforbruget med yderligere 15 pct. i perioden 2015 - 2018.
· Forbruget af tetracyklin (et særlig stærkt antibiotikum) til svin er reduceret med 11 pct. i 2015 i forhold til 2014.

Initiativer fra MRSA-handlingsplanen, vedtaget i 2015:

· Reduktion af antibiotikaforbrug til svin med 15 pct. fra 2015 til 2018.
· Hygiejnetiltag for alle, der arbejder i svinestalde
· Reduktion af smitte i de enkelte besætninger
· Overvågningsprogrammer for udviklingen i husdyr-MRSA
· Styrket forskning i smitteveje for husdyr-MRSA.
· International indsats -herunder pres for at fremme EU-antibiotikastrategi


En ny model af det gule kort er trådt i kraft i juli 2016:

· Den nye model for gult kort model betyder, at visse antibiotikatyper - herunder tetracyklin - tæller mere i landmandens medicinregnskab.
· Nye grænseværdier for antibiotikaforbrug til svin trådte i kraft i juli 2016.

Pressekontakt

Pressevagt
  +45 33 92 33 01

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire