Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
26/10-16   -   Pressemeddelelse

Fødevarestyrelsen har videregivet rådgivning om husdyr-MRSA

Redegørelsen for Fødevarestyrelsens håndtering af husdyr-MRSA viser, at rådgivningen fra Danmarks Tekniske Universitet er videregivet til skiftende ministre. Men det har skortet på handling.

Forekomsten af husdyr-MRSA i slagtesvinebesætninger steg eksplosivt fra 16 procent i 2011 til 68 procent i 2014 - og et stigende antal danskere er registreret smittet med husdyr-MRSA.

Kunne den voldsomme stigning været undgået, hvis avlstoppen var blevet undersøgt tidligere? Det mente en forsker i DR-dokumentaren "Den dag penicillinen ikke virker", som blev sendt søndag den 18. september. Fødevarestyrelsen blev i udsendelsen blandt andet kritiseret for ikke at have videregivet forskerens anbefalinger.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen bestilte dagen efter en redegørelse om, hvorvidt Fødevarestyrelsen videregav al relevant videnskabelig rådgivning fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) til det politiske niveau, samt om landbruget eller andre interessenter har påvirket rådgivningen af minister og Folketing. Redegørelsen er nu oversendt til Folketinget.

- Redegørelsen viser, at DTU's anbefalinger overordnet set er blevet videreformidlet til departement og skiftende ministre. Det har været politiske valg, hvorvidt man har fulgt anbefalingerne fra DTU, siger Esben Lunde Larsen.

Meget lidt handling

Redegørelsen viser, at minister og departement har været orienteret i 2010. DTU's anbefaling om at sætte ind i avlstoppen fremgår tydeligt af den redegørelse, som Fødevarestyrelsen afleverer til daværende minister Mette Gjerskov i maj 2012.

- Denne redegørelse får mig ikke til at sætte gang i yderligere foranstaltninger over for styrelsen eller departementet. Men redegørelsen viser, at det går langsomt med at bremse husdyr-MRSA, mens smitten spreder sig voldsomt. I dag findes MRSA-bakterien i hovedparten af de konventionelle svinebesætninger, og omkring 1.200 danskere fik sidste år konstateret, at de var smittet med husdyr-MRSA, fordi der ikke blev handlet i tide, siger Esben Lunde Larsen.

Statsrevisorerne skriver i oktober 2015, at de finder "det utilfredsstillende, at Fødevareministeriet siden 2010 ikke har arbejdet effektivt for at bremse forekomsten af husdyr-MRSA. Fødevareministeriet har således ikke kunnet udarbejde en bekæmpelsesstrategi på grund af utilstrækkelig viden på området om blandt andet smitteveje og effekten af de forskellige indsatser."

Smitten skal ned

I august 2014 beslutter daværende minister Dan Jørgensen, at avlstoppen skal screenes for MRSA-forekomst, og han nedsætter en bredt sammensat ekspertgruppe. Screeningen viste, at forekomsten i avlstoppen var 63 procent, mens forekomsten i slagtesvinebesætningerne var 68 procent.

- Det undrer mig, at man ikke er trængt til bunds i problemstillingen omkring avlstoppens betydning for udbredelsen af MRSA. Det spørgsmål vil jeg nu have afklaret én gang for alle. Foreløbigt har jeg spurgt Fødevarestyrelsen om deres vurdering, og de mener, at en indsats med særligt fokus på avlstoppen kun vil have en ringe effekt. Der skal sættes ind i alle besætninger. Jeg vil nu genindkalde ekspertgruppen og bede dem se specifikt på avlstoppens betydning for smittespredning og smitteveje, siger Esben Lunde Larsen.

Miljø- og fødevareministeren vil også indkalde aftaleparterne bag Handlingsplan for husdyr-MRSA for at bede ordførerne komme med deres ønsker til ekspertgruppens arbejde.

Handlingsplan for husdyr-MRSA blev besluttet i april 2015 af alle Folketingets partier undtagen Liberal Alliance og Alternativet.

- Desuden vil jeg bede ekspertgruppen komme med anbefalinger til, hvordan vi holder MRSA væk fra besætninger med kalve og fjerkræ, og hvordan vi som minimum holder niveauet lavt hos de økologiske svin, hvor forekomsten kun er seks procent, hvis det ikke kan lykkes at holde bakterien helt væk, siger ministeren.

Ekspertgruppen, som miljø- og fødevareministeren vil genindkalde, består af repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut, De Lægevidenskabelige Selskaber, Fødevarestyrelsen, DTU Veterinærinstitut, Den Danske Dyrlægeforening og Norges Veterinærinstitut.

- Som minister vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at nedbringe smitten. Men udgangspunktet for bekæmpelse er jo desværre et helt andet, end det var for blot få år siden, siger Esben Lunde Larsen.


Slut med frivillighed

Landbrug & Fødevarer er blevet inddraget, når det har været relevant, fremgår det også af redegørelsen. Udryddelsen af husdyrsygdomme har altid foregået i et tæt samarbejde med erhvervet, og det er baggrunden for, at det gennem tiden er lykkedes at udrydde flere husdyrsygdomme.

Redegørelsen beskriver dog også, at avls- og opformeringsbesætninger bliver undtaget fra en screeningsundersøgelse i 2011 efter ønske fra erhvervet. Fødevarestyrelsen imødekom ønsket, da besætningstypen ikke havde betydning for metodeafprøvningen.

- Landmændene skal fremover deltage i screeninger, når myndighederne beder om det. Jeg vil ikke lade frivilligheden råde, når det gælder husdyr-MRSA. Fødevarestyrelsen vil derfor nu tage hjemlen om adgang til besætninger i brug. I dag er der jo heller ikke mulighed for at sige nej, når Fødevarestyrelsen kontrollerer fødevaresikkerheden hos landets små og store fødevareproducenter, siger miljø- og fødevareministeren.


Forskernes ytringsfrihed

Det fremgår også af DR-programmet, at Fødevarestyrelsen skulle have forsøgt at lægge pres på DTU.

DTU's forskere rådgiver Fødevarestyrelsen om blandt andet risici ved MRSA. Det er herefter Fødevarestyrelsen opgave - sammen med ministeren - at beslutte, hvordan der skal ageres og hvilke initiativer, der skal iværksættes. Fødevarestyrelsens ledelse har gjort denne rollefordeling klart for DTU's ledelse i maj 2014, da der ikke må være tvivl om forskningsinstitutionernes officielle rådgivning.

- Det er klart, at mens DTU's ledelse skal respektere rollefordelingen, så skal Fødevarestyrelsen også respektere forskningsinstitutionernes uafhængighed og forskernes ytringsfrihed. Selvom Fødevarestyrelsen ikke selv har en opfattelse af, at den skulle have forsøgt at begrænse forskeres ytringsfrihed, skal diskussionen slet ikke opstå. Derfor vil jeg præcisere over for Fødevarestyrelsen, at forskningsfriheden er ukrænkelig, og at forskere har ret til at benytte sig af deres ytringsfrihed, siger Esben Lunde Larsen.

Pressekontakt

Mette Thorn
Pressechef
  2561 7170

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire