Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
03/11-16   -   Pressemeddelelse

Intet nyt vedrørende Fødevarestyrelsens rolle i MRSA-sagen

Redegørelse blev justeret i dialog mellem Fødevarestyrelse og departement.

Flere medier skriver i dag, at Fødevarestyrelsens veterinærdirektør tilbage i 2012 egenhændigt fjernede centrale dele af en MRSA-redegørelse til den daværende fødevareminister. Det er ikke korrekt, sådan som det også fremgår af Fødevarestyrelsens redegørelse af 25. oktober, og af Miljø- og Fødevareministeriets notat af samme dato.

- Efter ønske fra den daværende fødevareminister var der i sommeren 2012 en proces mellem Fødevarestyrelsen og departementet, hvor Fødevarestyrelsens oprindelige redegørelse af 3. maj blev skrevet igennem. Ministeren fik den justerede redegørelse, dateret 11. juni 2012, forelagt, og efter ministerens godkendelse blev den oversendt til Folketinget. Det var derfor ikke Fødevarestyrelsen, der egenhændigt ændrede i redegørelsen fra 3. maj 2012. Forløbet fremgår af både Fødevarestyrelsens redegørelse af 25. oktober i år og departementets notat fra 25. oktober, samt i øvrigt af råbåndene optaget i Fødevarestyrelsen i sommer op til DR's dokumentarudsendelse om sagen, siger Fødevarestyrelsens veterinærdirektør, Per Henriksen.

Fakta

I ministeriets notat af 25. oktober skriver Miljø- og Fødevareministeriets departement (notatets side 3) bl.a. :

"Departementet sender den 1. juni 2012 en bestilling til Fødevarestyrelsen om at justere redegørelsen paÌŠ baggrund af ministerens ønsker og besvare de øvrige spørgsmaÌŠl fra ministeren, jf. ovenfor.

I en periode fra den 7. til den 12. juni 2012 udveksles en række mails imellem Fødevarestyrelsen og departementet med udkast til den justerede redegørelse. Korrespondancen er udtryk for en helt sædvanlig dialog imellem departement og styrelsen i sager som den foreliggende, hvorved en række forhold bliver afklaret og uddybende spørgsmaÌŠl til materialet bliver stillet og besvaret. I denne periode justeres redegørelsen paÌŠ en række omraÌŠder særligt med henblik paÌŠ dels at give en kortere og afklarende dækning og dels at identificere hvilke emner, der kunne behandles i den arbejdsgruppe, som samtidigt blev foreslaÌŠet nedsat. Forslagene fra det første forelagte udkast til redegørelse blev derfor tilpasset til i stedet at skulle indgaÌŠ i det videre arbejde i den foreslaÌŠede arbejdsgruppe, herunder om smittespredning i almindelighed og i den forbindelse forslaget fra DTU om et særligt fokus paÌŠ avlsbesætninger."

Pressekontakt

Pressevagt
  +45 33 92 33 01

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire