Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
29/11-16   -   Pressemeddelelse

Esben Lunde Larsen til EU: Kræftfremkaldende stoffer skal automatisk forbydes i kosmetiske produkter

EU-Kommissionen vil meget overraskende fjerne det automatiske forbud mod brug af kræftfremkaldende stoffer i kosmetiske produkter. Det kan skade menneskers sundhed, og Esben Lunde Larsen opfordrer på det kraftigste EU til at fastholde forbuddet.

Siden 2010 har det automatisk været forbudt i hele EU at bruge de såkaldte CMR-stoffer i kosmetik, der kan fremkalde kræft, skade arveanlæg eller skade fosteret og menneskets fertilitet. Men EU-Kommissionen har nu vendt på en tallerken og støtter ikke længere forbuddet.

Det er helt urimeligt, mener miljø- og fødevareministeren, der nu er grebet til tasterne for at opfordre Kommissionen til at fastholde det automatiske forbud.

-Siden 2010 har man automatisk forbudt industrien at bruge CMR-stoffer i kosmetiske produkter, fordi vi ved, at de blandt andet kan være kræftfremkaldende og kan skade evnen til at få børn. Derfor undrer det mig, hvorfor Kommissionen pludselig ændrer holdning og ikke længere anser forbuddet for automatisk, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Forbrugersikkerhed er vigtig

Kommissionens ændrede holdning forringer forbrugersikkerheden, da en lang række af disse stoffer pludselig ikke er forbudte at bruge i kosmetiske produkter, og dermed kan forbrugerne risikere at blive udsat for dem.

-Jeg kan ikke acceptere, at man i EU bare sådan uden videre ændrer opfattelse af reglerne, så de danske forbrugere i princippet kan blive udsat for de skadelige stoffer. Det er også urimelige konkurrencevilkår for de danske virksomheder, som følger det automatiske forbud. Derfor har jeg nu sendt et brev til Kommissionen, hvor jeg opfordrer dem til at fastholde det automatiske forbud, siger Esben Lunde Larsen.

Fakta:

- EU Kommissionen har udtalt, at den har ændret holdning til fortolkningen af reglerne om brug af CMR-stoffer i kosmetiske produkter.
- Det forventes, at en række medlemslande vil støtte den danske holdning, eksempelvis har Belgien ligeledes kontaktet Kommissionen og udtrykt uenighed med Kommissionens nye fortolkning.
- CMR-stoffer står for Carcinogen, Mutagen, Reproduktionsskadelig, som betyder stoffer, der kan fremkalde kræft, skade arveanlæg eller skade fosteret og/eller menneskets fertilitet.
- CMR-stoffer har været forbudt at bruge i kosmetiske produkter siden 2004, og forbuddet har været automatisk siden 2010. Et automatisk forbud betyder, at stofferne forbydes i kosmetiske produkter, når man i EU er blevet enige om, at stoffet er et CMR-stof (klassificeret under CLP-forordningen). Er forbuddet ikke automatisk betyder det, at stofferne kan bruges, indtil Kommissionen ved afstemning lister disse stoffer på en liste over forbudte stoffer.
- Det betyder, at der med Kommissionens nye fortolkning går længere tid inden et forbud kan håndhæves, og man som myndighed skal afvente, at Kommissionen får sat afstemninger på dagsordenen.
- CMR-stoffer må under særlige forudsætninger bruges i kosmetiske produkter, herunder hvis EU's videnskabelige komite har vurderet risikoen vedbrug af stoffet i en bestemt koncentration ved en bestemt anvendelse.

Pressekontakt

Malene Kristensen
Pressesekretær, Miljø- og Fødevareministeriet
  2213 0834
Isabelle Navarro Vinten
Kontorchef i Miljøstyrelsen Kemikalier
  51 92 93 90

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire