Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
21/12-16   -   Pressemeddelelse

Minister flytter tjek af dyrevelfærd fra skrivebordet til stalden

Når dyrlægen fra årsskiftet kommer på besøg for at rådgive landmanden om dyresundhed, vil dialogen foregå ude ved dyrene i stedet for ved skrivebordet.

Med et nyt koncept for sundhedsrådgivning i svine- og kvægbesætninger har miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen fjernet kravet om, at den privatpraktiserende dyrlæge skal gennemgå landmandens egenkontrol-program.

I stedet skal dyrlæge og landmand mødes i stalden og se på konkrete udfordringer med dyrene - eksempelvis halthed hos køerne og skuldersår hos svinene. Hvis landmanden og dyrlægen fx konstaterer, at flere af dyrene halter, har skader eller andre velfærdsproblemer, skal de i fællesskab udpege op til tre indsatsområder og sætte mål for, hvornår problemerne skal være løst.

- Fremover skal problemerne løses ude på staldgulvet og ikke som en skrivebordsøvelse i stuehuset. Erfaringerne har vist, at fokus ofte lå alt for langt fra landmandens hverdag og dyrenes vilkår, når landmand og dyrlæge sad sammen og bladrede ringbind igennem, siger Esben Lunde Larsen.

Ændringen af sundhedsrådgivningen kommer på baggrund af tilbagemeldinger fra både dyrlæger og landmænd, der opfattede den rutinemæssige gennemgang af landmandens egenkontrolprogrammer som en tidsrøver.

Det nye koncept for målrettet sundhedsrådgivning reducerer ikke Miljø- og Fødevareministeriets almindelige og uanmeldte kontrol af dyrevelfærd og medicinforbrug hos landmænd.

Pressekontakt

Pressevagt
  +45 33 92 33 01
Jens Fuglsang Edelholt
Pressesekretær, Miljø- og Fødevareministeriet
  91356996

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire