Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
12/01-17   -   Pressemeddelelse

Smidigere regler og mere fleksibilitet til husdyrproducenter

Ny husdyrregulering gør det nemmere for kommuner at miljøgodkende husdyrproducenter, sagsbehandlingstiden vil falde og landmænd får mere frihed.

skabe større fleksibilitet i produktionen, forkorte sagsbehandlingstiderne og give mere frihed til den enkelte landmand.

Det er hovedlinjerne i det lovforslag til en ny husdyrregulering, som regeringen netop har fremlagt.

- Vi har brug for at sikre, at danske husdyrbrug er så konkurrencedygtige som muligt, uden at vi går på kompromis med hensynet til natur- og miljø. Med det nye lovforslag får landmanden større frihed og flere administrative forenklinger, og miljøreguleringen bliver moderniseret så den passer til virkeligheden i de danske stalde, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Stald og mark adskilles

Lovforslaget er en direkte opfølgning på Aftalen om Fødevare- og landbrugspakken, der blev indgået i december 2015 mellem partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Samtidig følger lovforslaget op på anbefalingerne fra Natur- og Landbrugskommissionen om at adskille staldanlæg og markareal i husdyrreguleringen.

- Vi har udviklet en model, der gør fremtidens husdyrregulering mere enkel. Det afgørende vil fremover være, hvor meget den enkelte landmand påvirker miljøet. Nogle landmænd får lidt mere lempelige krav, mens der omvendt vil være steder, hvor kravene bliver skærpet, siger Esben Lunde Larsen.

Fremover vil det udelukkende være anlæg (stalde, gyllebeholdere og andre bygninger mv.), der skal igennem konkrete godkendelser - mens reguleringen af udbringning af f.eks. gylle på markerne vil ske gennem generelle regler, som gælder for en stor gruppe af landmænd. Dermed får kommunerne færre ting at tage stilling til, når de skal give en miljøgodkendelse, og det forventes at betyde kortere sagsbehandlingstider. Samtidig får landmændene større fleksibilitet i planlægningen, så de lettere kan ændre produktionen i takt med efterspørgslen.

Det nye - og forenklede - regelsæt forventes at træde i kraft 1. august 2017.

Pressekontakt

Jens Fuglsang Edelholt
Pressesekretær, Miljø- og Fødevareministeriet
  91356996

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire